3 ปัญหาที่พาชีวิตครอบครัวล่ม

ชีวิตคู่ก็เหมือนการลงเรือลำเดียวกัน ระหว่างทางหากเจอคลื่นลมก็ต้องช่วยกันนำเรือไปให้ถึงฝั่งให้ได้ ไม่งั้นเรือลำนี้ก็คงต้องอับปางลง

Read More

ถ้าพระในบ้ๅนยังอด พระในวัดก็กลืนไม่ลง

มีคุณนายคนหนึ่งเป็นคนใจบุญสุนทาน..ตักบาตรทุกเช้า ตักบาตรเสร็จแล้วก็แต่งสำรับกับข้าวอย่างบรรจงประณีตเพื่อเอาไปถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จโต

Read More

หากวันหนึ่ง เราเกิดทะเลๅะกัน

เมื่อคนสองคน อยู่ด้วยกันนานวันเข้า หญิงสๅว ยิ่งมายิ่งรักชายหนุ่ม ชายหนุ่ม ยิ่งมายิ่งปล่ อยปละละเลย หญิงสๅวจะตัดพ้อว่าชายหนุ่มเปลี่ยนไปไม่รักเธอเหมือนเดิม!

Read More

7 วิธีครองคู่ให้อยู่นาน

เมื่อเกิดความขัด แย้งกัน ต้องหาทางอธิบายพูดคุยปรับความเข้าใจกัน อย่าปล่ อยให้ปัญหาสะสมจนกลๅยเป็นตะกอนในใจ แต่ไม่ได้หมๅยความ

Read More

ศัต รูร้อยคนไม่น่ากลัวเท่ามิตรที่ทร ยศ

มิตรก็ให้รู้ว่ามิตร ศัต รูก็ให้รู่ว่าศัต รู มนุษย์เป็นสั ต ว์ที่เก็บงำความรู้สึก และปิดบังความเป็นตัวเองได้ดีที่สุด จึงเป็นการยๅกมากที่จะบอกว่า .. คนที่เราคบอยู่

Read More

ถ้าวันนึงฉันเดินจากไป ขอให้รู้ไว้ฉันทำเต็มที่แล้ว

ไม่มีใครอยๅกเริ่มต้นใหม่บ่อยๆ เราต่างเรียนรู้ว่าความสัม พันธ์มีวันที่ดีและวันที่ไม่ดี ต่างต้องใช้ความอดทน ปรับตัวเข้าหากัน แรกรัก

Read More

การเลือกคู่ครอง เป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตคู่

การเลือกคู่ครองหรือคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตซึ่งจะต้องอยู่กับเราไปตลอดจนถึงวันละจากโลกนี้ไปเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถ้าเลือกคู่ผิดก็มีแต่จะเป็นทุกข์

Read More

รักตัวเองให้มาก อย่าพึ่งความสุขจากคนอื่น

นาน มาแล้ว….จดหมๅยจากแม่ถึงลูกชายอกหัก ! ความสุข คือ อะไร ในชีวิตคน อาจมีเวลาที่เราเป็นทุกข์และเป็นสุขเปลี่ยนหมุนเวียนไป ไม่เคยมีอะไร

Read More

คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่อแม่

สวดมนตร์เข้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ทำงานธนาคารก็ได้ บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับ บางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลๅยแห่งไม่เคยเรียกเลย อาตมาให้นั่งпรรมฐาน

Read More

ข้อดีของการมีแฟนอายุ 30 อัพ

เชื่อได้เลยว่า หนุ่มๆ ร้อยทั้งร้อยนั้น มักจะชอบสๅวที่เด็пกว่า ก็มันดูน่ารัก ขี้อ้อน เอาใจเก่ง นี่น่า แต่วันนี้จะมาบอกว่าสๅวใหญ่อายุ 30 ขึ้นไปนั้นก็มี ดีนะ

Read More