คนที่ควรรัก อาจไม่ใช่คนที่เธอรัก

หนังสือเล่มไหนที่อ่านแล้วไม่ถูกใจ ก็ไม่ต้องกลับไปอ่านรอบสอง ความทรงจำที่นึกถึงแล้วเจ็บปวด ก็อย่าไปนึกถึงมันเป็นครั้งที่สอง เมื่ออ่อนแอจนถึงที่สุด

Read More

คนเจ้ๅชู้ไม่รู้จักพอ สุดท้ายแล้วก็ไม่เหลือใคร

อย่ารอให้โอกาสนั้น มาถึงแล้วพึ่งคิดได้เลย เพราะอาจจะกลับไปแก้ไขอะไรๆไม่ได้อีกแล้ว คนชั่ วที่ไม่สำนึกลมหายใจสุดท้าย ก่อนสิ้นลมจะเป็นตัวบอกเอง

Read More

5 ข้อที่ก่อนอายุ 30 ต้องมี ถ้าไม่อยๅก “ลำบากตอนแก่”

คุณมีการวางแผนชีวิตในด้านต่างๆ ที่ดี คุณก็พร้อ มที่จะดูแลคู่ชีวิตและเลี้ยงดูครอบครัวด้วยความมั่งคง “อายุไม่ใช่แค่ตัวเลข” ต้องรีบวางแผนชีวิตของคุณ

Read More

“10 คำสอน” ของ “หล วงพ่อจรัญ”

คนเราจะทำอะไรได้ก็ช่วงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตา ยแล้วไม่สามารถจะทำความดีหรือความชั่ วได้เลยฉะนั้นในช่วงที่มีชีวิตอยู่ควรที่จะทำความดีใช้ชีวิตให้เป็นสาระ

Read More

ทำไมบางคนเขาดูมีความสุข ทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ร ว ย

ความสุขไม่ได้เกิดจากความร่ำรวย รูปร่างหน้าตาดี หน้าที่การงานสูง การกินดีอยู่ดี ฯลฯ แต่ความสุขเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรา เกิดจากความคิดจิ ตใจที่ดีงาม

Read More

อย่าเสียใจถ้าเขาไม่เลือกเรา ให้คิดซะว่าชาตินี้เขาไม่มีบุญ

รักเมื่อคบ ทุกข์เมื่อเลิก! โ ดนเขาทิ้งมาเจ็บปวดใจ ทุกข์ทร มาน แช่ งชักหักпรະดูกเขา อยากให้เขาทุกข์ เสียใจและได้รับпรรมที่ทำกับเราบ้าง

Read More

“ความไม่รู้จักพอ” คือจุดเริ่มต้นของการนอกใจ

ความไม่รู้จักพอของคนเรากว้างใหญ่ยิ่งกว่าผืนฟ้า มหาสมุทร! มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ… คนบางคน มีของดีอยู่กับตัวแต่ก็ยังไม่หยุดตามหาที่ดีกว่า สวยหล่ อกว่า

Read More

“ความถูกต้อง” ต้องมาก่อน “ความถูกใจ” เสมอ

หากวันหนึ่งมีเหตุให้เราต้องเลือก “ความถูกต้อง” และ “ความถูกใจ” จิ ตสำนึกของคนคิดได้คิดเป็น จะพยายามต้านแรงยุ ต้านกิ เลส ไม่ทำตามใจตน

Read More

“คนนอกใจคบชู้” คนเหล่านี้ไม่มีวันเจริญ

คนที่มีศีล มีпรรมดี ใช้หลักธรรมคำสอนนำชีวิต มักจะตั้งคำถามเสมอว่า ทำไมคนทำไม่ดี เขาจึงไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาป แต่พอได้ลองศึกษาธรรมและครูบาให้ความรู้

Read More

จงเลือกรักคนที่ส่งเสริมคุณและทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น

ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม จะไม่มีการระเเวง กังวล จนพาชีวิตเราจมอยู่กับความรู้สึกแ ย่ๆ จนเสียเวลาชีวิต หรือเลือกคนที่ให้กำลังใจ ส่งเสริมความฝันกันและกัน

Read More