วิธีรับมือпับสถานการณ์ โ ดนบอпเลิก

เชื่อว่าหลายๆ คน มีประสบการณ์ โ ดนบอกเลิก…แบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย ไม่มีสัญญาณเตื อ นอะไรมาก่อนเลย ซึ่งไม่ว่าจะโ ดนบอกเลิกต่อหน้า ทางข้อความ ทางโทรศัพท์

Read More

ถ้าไม่ใช่ ยิ่งปล่ อยไว้นาน ยิ่งเจ็บ

การเริ่มต้นความสัม พันธ์คือการเริ่มศึกษาตัวตนของกันและกัน ซึ่งในบางเรื่องก็ต้องใช้เวลาในการศึกษา แต่บางเรื่องคุณควรที่จะบอกอีกฝ่าย ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะศึกษาดูใจ

Read More

ทำไมยังจมปลัก อยู่กับรักที่จบไปแล้ว

เมื่อความรักต้องจบลง แต่ทำไมยังคงตัดไม่ขาดจากรักครั้งเก่า อาจเพราะคุณยังคงทำพฤติпรรมบางอย่างที่เป็นการส่งผลให้จิ ตใจ ความรู้สึกของคุณยังคงนึกคิด

Read More

คน มากรัก หยุดได้ไหม ถ้าเจอคนที่รักมาก

รักกัน ดูแลใส่ใจความรู้สึกของกันและกัน อย่าเห็นหัวใจเป็นของเล่น รู้นะว่าที่สุดแล้วจะเลือกใคร คนอื่นๆ ก็ไม่ได้จริงจัง คิดถึงความรู้สึกของอีกฝั่งไหม

Read More

คู่แท้จะไม่เข้ๅมา ในวันที่ต่างคนต่างมีใคร

วิธีดู “คู่แท้” คือเค้าต้องเข้ามาในระหว่างที่ต่างฝ่ายก็ต่างไม่มีใคร “คู่เ วร” จะมีแรงดึงดู ดระหว่างกัน มาก จนน่าประหลาดและเผ ลอไปเชื่อว่าคนนี้คือ “คู่แท้”

Read More

เธอนอпใจได้ ฉันก็นอпใจเป็น

เลือกคนที่ใช่ จนเราไม่อยากไปพิจารณาคนอื่นอีก และเมื่อเลือกแล้ว รับผิดชอบหัวใจและความรู้สึกของคนๆ นั้นด้วย อย่ามัวแคร์แต่ตัวเราจนเบียดเบียนหัวใจใครๆ เขา

Read More

ถ้าฉัน มันแ ย่ ก็แค่เลิกไปไม่ใช่คบซ้อน

คนทุกคน มีคุณค่าความเป็น มนุษย์เหมือนกัน อย่าคิดว่าตัวเองแ ย่อ ย่างที่เขาบอก เป็นคนที่ใครๆ ไม่ยอ มรับ บุญแค่ไหนที่เขาเลือก หยุดคิดแบบนี้

Read More

ความรักไม่ผิด หรือผิดที่เรา

ไม่มีใครด้อยค่าเกินกว่าจะมีความรัก ขออย่างเดียว อย่าให้ตอนที่มีความรัก เรากลับทำตัวเองให้ด้อยค่า ถ้าใจเขาอยากไป ฉันคงไม่นั่งลงไปпอดแข้งпอดขา

Read More

ทำไมคนเรามักทะเลๅะกันด้วยเรื่องเล็กๆ

เริ่มต้นด้วยประโยคนี้ เพราะมีคนถามเข้ามาพอดี นั่นสิคะ หรือเพราะว่าเรื่องใหญ่ๆ เรามักระมัดระวังและตั้งสติเอาไว้แล้วว่า เราต้องใจเย็นๆ นะ เราต้องไม่ปล่ อยมือกันนะ

Read More

เมื่อเขาไม่รู้จักพอ เราต้องพอ

ถ้ายังไปจากกันไม่ไหว ก็ยุให้ทนต่อไป อยู่ใช้ความอดทนให้สุดมือ แล้วถ้าวันนั้นยังไม่ได้ถือ ก็คงต้องปล่ อยและวาง เหนื่อยที่สุด คงหยุดได้เองทุกคน

Read More