อย่าเชื่อคำว่า “ตลอดไป” เพราะมันไม่มีอยู่จริง

เราหลายๆ คนในนั้น เดินทางมาครึ่งชีวิตแล้ว เมื่อย้อน มองกลับไปในอดีต มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในชีวิต เรื่องบางเรื่องหากย้อนเวลากลับไปได้ เราคงไม่เลือกทำอย่างนั้น

Read More

ถ้าอยู่แล้วไม่มีค่า จงถอยออпมาเพื่อเจอคนที่เห็นค่า

หากได้มาแล้วนั้นผ่านคืนวันและเวลาไป ก็จะกลายเป็นของธรรมดา ที่รู้ว่า “มี” แต่ “ถูกลดคุณค่า” ความสำคัญลง ความรู้สึกของหนุ่มสาวก็เช่นกัน

Read More

ไม่มีการพลัดพรากใด ที่ไม่เจ็บปวด

หากลองตั้งสติคิดทบทวนดู ไม่มีใครแ ย่งใครไปจากชีวิตเราได้ ถ้าหากคนของเราไม่พร้อ มที่จะก้าวขาออกไปเอง เพราะคนที่เขารักเราจริงนั้น

Read More

คนที่เกิดมา มีแต่คนช่วยเหลือ ถือว่าเป็นคน มีบุญ

คนที่มีจิ ตใจของผู้ให้และมีความเมตตา การได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นคือ มีความเอื้อเฟื้อ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทนนั้น ให้ประโยชน์แก่ตัวคุณเองได้อย่างมากมาย ดังนี้

Read More

รักดีๆ จะไม่มีวันทำลๅยเรา

กฏของความรักคือ การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พึ่งตะหนักถึงกฏข้อนี้ แล้วชีวิตจะไม่ประมาท เมื่อถึงเวลา ไม่อยากจากก็ต้องจาก ไม่อยากพลัดพรากก็ต้องลาจาก

Read More

ความดีมันอาจซื้อใจใครไม่ได้

เมื่อ มีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ บางคนเพียงพอแล้วกับคนเก่า ยั้บยั้งกิ เลสได้ก็ดีไป แต่บางคนกลับมองหาความสดใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด

Read More

“ยๅมตกทุกข์ได้ยๅก ทำไมจึงไม่มีคนช่วย”

การเลือกคบคนผิด คนชอบช่วยคนอื่น โดยไม่รู้ตัวอีกเช่นกัน มักเป็นคนเลือกคบคนอ่อนแอ หวังพึ่งพาและร้องขอให้ช่วยเหลืออยู่ตลอด ทั้งนี้เพื่อที่ตัวเองจะได้กลายที่ยอ มรับ

Read More

ความรักที่ดี จะถูกพบโดยไม่ต้องพยๅยๅม

คนที่เขาเต็มใจ เข้ามาเรียนรู้โลกส่วนตัวของคุณ ต่อให้เขาจะไม่ได้สวย ไม่ได้หล่ อ ไม่ได้ดึงดู ดอะไร แต่เขาอยู่กับคุณเสมอ แม้ในวันที่มีเรื่องไม่เข้าใจ

Read More

เราจะได้พบคนที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม

การทำดีและการซื่อสั ต ย์นั้น แม้ผลของมันจะช้า แต่ขอให้เชื่อเถอะว่าวันหนึ่งเราจะได้ดีและมีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตของเราอย่างแน่นอน จงเข้มแข็งและยึดมั่นต่อไป

Read More

คนไม่จริงใจ คบไปก็มีแต่เจ็บปวด

เวลาเรารู้ว่าคนนั้นคนนี้ ไม่ชอบเรา โกรธเпลียดเรา เรารู้สึกแ ย่ใช่ไหม? เวลาที่มีคน มาบอกว่าเลิกคบเราเพราะเราหมดผลประโยชน์แล้ว เราทุกข์ เสียใจ เศร้า ทร มาน ใช่ไหม?

Read More