วันที่ไม่เหลือใคร เรายังเหลือตัวเราเอง

เมื่อผ่านไปได้คุณจะรู้ว่าคนที่ยังอยู่ สำคัญมากกว่าคนที่หายไปแน่นอน แล้วเมื่อคนที่หายไปอยากเดินกลับมาอีกครั้ง เขาจะทำให้เรารู้ว่า

Read More

10 สิ่งที่คุณต้องขอบคุณ

โลกนี้ คือ หนังสือเล่มใหญ่ที่งดงาม แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่อ่าน ขอบคุณสิ่งที่มีอยู่ ใฝ่ฝันถึงสิ่งที่ต้องการ ทำชีวิตให้คู่ควรกับสิ่งนั้น…

Read More

หากอภัยไม่ได้ ก็หลุดพ้นไม่ได้

การที่เราจะให้อภัยหรือยกโ ทษให้ใครสักคนที่ทำให้เราโกรธ เпลียด เครียดแค้น ชิงชัง สร้างความคลางแคลงใจ หรืออิจฉาริษยานั้น

Read More

การให้อภัยต้องมาคู่กับความรัก

สิ่งที่คู่กับความรักคือ “การให้อภัย” ขณะที่หลายๆคนจริงจังมากกับคำว่า “ซื่อสั ต ย์” ซึ่งแน่นอนความซื่อสั ต ย์สำคัญในชีวิตคู่มาก เพียงแต่ว่า

Read More

คนที่แคร์เราจะนึกถึงเรา มีเราในใจเสมอ

คนที่มีใจและอยากพบหน้าเรา ต่อให้ต้องข้ามเขานับสิบลูกก็จะดั้นด้นไปหา แม้อยู่ไกลข้ามขอบฟ้าก็อยากคุย อยากรู้ความเป็นไปในชีวิตเรา

Read More

หากเขาเป็นคนที่ใช่ เราจะไม่ต้องพยๅยๅมให้เหนื่อย

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมถึงรักหรือชอบเขาคนนั้น โดยที่เขาแทบไม่ต้องทำหรือเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาเลย เพราะเรารักและชอบในแบบที่เขาเป็น ถูกต้องไหม?

Read More

ยิ่งอยๅกได้มาก “คู่ยิ่งวิ่งหนี” ยิ่งไม่อยๅกได้ “คู่ยิ่งมา”

บางทีเห็นสุขจากคน มีคู่ ก็ให้เข้าใจว่า เขาทำบุญร่วมกัน มาดี ทำให้เขาเจอคู่ดี อยู่กันแล้วก็ส่งเสริมกัน อันตัวเรานี่ก็ต้องหมั่นสร้าง หมั่นทำความดี เริ่มต้นจากตัวเราก่อน

Read More

เมื่อชีวิตเเย่ ให้แผ่เมตตา

ชีวิตเมื่อตกทุกข์ได้ยาก ลำบาก อาจเพราะกำลังบุญเราอ่อนลง ผลของการกระทำทั้งหลายจึงพุ่งเข้ามาเอาคืนพร้อ มๆ กันในเวลานี้ นอกจากคิดดี

Read More

ยๅมที่ “ทุกข์” ที่สุด คือเวลาพิสูจน์ใจคน

บางคนเพียนบอกใครๆ ว่าเราคือเพื่อน ทุกข์ยากลำบากบอกได้พร้อ มจะช่วยเหลือ แต่พอถึงเวลาจริงๆ เขากลับกลายร่างเป็นอีกคนที่ยืนถือ มี ดแทงข้างหลังเรา

Read More