8 วิธีฝึกให้อภัยตัวเอง ทำแล้วจะรักตัวเองมากขึ้น

หากคุณเคยทำผิดพลาดหรือรู้สึกละอายใจ คุณต้องเรียนรู้วิธีให้อภัยตัวเอง..แต่ถ้าคุณยังไม่เคยเรียนรู้ งั้นตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วล่ะ! เราทุกคนย่อ มเคยผิดพลาด

Read More

ไม่มีใครทำให้คุณมีความสุข ได้ดีกว่าตัวคุณเอง

ไม่มีใครทำให้ตัวคุณเป็นสุขได้ นอกเสียจากตัวคุณเอง เพราะฉะนั้น เวลาใดที่รู้สึกเป็นทุกข์ อย่าชี้นิ้วไปด่ าว่าคนอื่นทำให้คุณเป็นทุกข์ หากคุณไม่ซับน้ำเหมือนใบบอน

Read More

เมื่อเสียความรู้สึกบ่อยเกินไป ความชินชาจะเข้ๅมาแทน

เราเลือกไม่ได้ว่าเราจะให้ความรู้สึกแบบไหนที่เกิดขึ้นกับเรา ความเสียใจเสียความรู้สึก ต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่ได้อย ากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว

Read More

4 นิสัยพาเรารวย มีเงินใช้ไปตลอดไม่เดือนร้อนใคร

อย ากรู้ไหมว่าคนรวยเขามีนิสัยอย่ างไร 4 นิสัยที่ทำให้รวย หากทำเป็นประจำแล้วล่ะก็บอกเลย ชีวิตนี้มีเงินใช้ไม่ขา ดมืออย่ างแน่นอน ของแบบนี้

Read More