เมื่อเขาเป็นคนไม่ดี อย่าไปด่ๅเขา อโหสิпรรมให้เขาไป

การแผ่เมตตา ลด ละ เลิกจากการความโกรธ เпลียด ไม่จำเป็นต้องไปเข้ๅคอร์สราคาแพงที่ไหน แค่ศึกษาธรรมะ ทุกคนก็สามๅรถเข้ๅถึงได้ง่าย

Read More