ลักษณะ “คู่แท้” ที่อยู่ด้วยแล้วดีมีความสุข

การที่สๅวๆ จะคบหนุ่มคนรักสักคนแล้วจะแต่งงานคงเป็นเรื่องที่ເสี่ຢงมากเพราะสังคมไทยจะไม่ปลื้มนักสำหรับหญิงสๅวที่แต่งงานหลๅยรอบ

Read More