ครองรัก ครองคู่ กันอย่างไรให้ยาวนาน

ว่ากันว่าการที่คนสองคนได้มาพบกัน และสามารถที่จะครองรักกันจนเกิดครอบครัวขึ้น มานั้นนอ กจากจะต้องอาศัยพรหมลิขิตและวาสนาแล้ว

สิ่งที่จะต้องนึกถึงอยู่เสมอ ก็คือ การที่จะครองรักครองเรือนให้ยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานนั้นต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลปของการอยู่ร่วมกันที่จะต้องอาศัยพื้นฐานของการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

การพยายามที่จะเข้าใจในกันและกันในแบบที่เป็นอยู่นั้น มีความสำคัญมาก เพราะทั้งชาย และหญิงที่มาจากต่างครอบครัว

ต่างความคิดกันนั้นเมื่อจะต้องมาอยู่ด้วยกันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อที่จะปรับให้พบกันครึ่งทาง

มองเห็นประโยชน์ของคนที่ตนรักมากกว่าของตนเอง มีใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาอยากให้คนที่ตนเองรักมีความสุข ไม่พยายามที่จะทำอะไรให้คนที่อาศัยอยู่ด้วยกันเกิดความทุกข์เท่าที่สามารถทำได้

ว่ากันว่ามีสิ่งที่ต้องมีอยู่ในการครองคู่เพื่อที่จะให้การครองคู่นั้นอยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันท์ และมีความสุข สิ่งต่างๆ นั้นก็คือ การ เข้าใจกัน ไว้ใจกัน นับถือ กัน ช่วยเหลือเกื้อ กูลกัน และให้อภัยกัน

ถ้าคู่ใดสามารถที่จะมีสิ่งต่างๆ ดังกล่าวหรือสามารถที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้สามารถครองรักครองเรือนกันได้อย่างยาวนาน

ผู้หญิงต้องเรียนรู้ว่าผู้ชายเขาคิดอย่างไรเพราะไม่มีทางที่ผู้ชายจะคิดเหมือนผู้หญิง เช่น ผู้ชายจะต้องพยามยามที่จะเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงที่เป็นคู่ของเขาและให้เกียรติในความคิดของคู่ครอง

ไม่ยึดถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ แต่พูดคุยแลกเปลี่ยนและพร้อมที่จะปรับความคิดให้เป็นไปในทางเดียวกันโดยมีรากฐานของการเห็นประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่ประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง

และเมื่อสามารถที่จะเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของกันและกันแล้วก็จะทำให้การดำรงชีวิตคู่นั้นราบรื่น มากขึ้นเป็นเงาตามตัว

แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดของการครองคู่ที่ยาวนาน และมีความสุขก็คือ “การไว้ใจกัน” การสร้างความให้ใจในกันและกันนั้นเป็นรากฐานของสัมพันธภาพ

และการงานในทุกระดับ ถ้าปราศจากความไว้ใจกันแล้วสัมพันธภาพจะไม่มีทางราบรื่นได้เลย ทั้งสองฝ่ายจะต้องสร้างความไว้ใจในกันและกันให้ได้ตั้งแต่เรื่องง่ายๆ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องของความรักความสามัคคีในกันและกัน เมื่อสามารถที่จะสร้างความไว้ใจกันแล้วก้จะปราศจากความระแวงแคลงใจกันที่จะบั่นทอนสัมพันธภาพที่ดีงามไป

การครองรักครองเรือนกันนั้นจะต้องนับถือในกันและกัน ไม่ดูถูกดูหมิ่นเ ห ยี ย ดห ย า มกันในทุกเรื่องราว ให้เกียรติในกันและกันไม่ว่าอายุจะห่างกัน

หรือฐานะจะต่างกัน เรื่องต่างๆในครอบครัวต้องช่วยเหลือ กันในทุกเรื่องราวไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเรา แม้ว่าแต่ละคนจะมีหน้าที่ต่างกันแต่ก็จะต้องช่วยแบ่งเบาภาระของกันและกันเสมอๆ

สิ่งที่ครู่ครองทั้งหลายอยู่กันเนิ่นนานนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าปราศจากการให้อภัยกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำอะไรที่ผิดพลาดไป

เป็นเรื่องน่าแปลกที่คนไกลตัวทำอะไรผิดพลาดเราพร้อมที่จะให้อภัยเสมอ แต่คนใกล้ตัวที่เรารักทำอะไรผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิดแต่ไม่ค่อยจะได้รับการให้อภัยเลย

เนื่องจากความคาดหวังในกันและกัน มีสูงมาก ดังนั้นถ้าลดความคาดหวังในคู่ของตนลงบ้าง

มองคู่ของตนเป็น มนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่สามารถที่จะทำอะไรผิดพลาดได้ และพร้อมที่จะให้อภัย แล้วการครองคู่จะยืนยาวอย่างแน่นอน

คงจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่บอ กเคล็ดลับในการครองคู่ที่สำคัญที่หลายคน มองข้ามไปก็คือ “การมีอารมณ์ขัน” ซึ่งเกิดจากการมองโลกในแง่ดี

ถ้าเรียนรู้ที่จะมีอารมณ์ขันในการใช้ชีวิตคู่แล้วจะเป็นการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวที่มีความสนุกสนานร่วมอยู่ด้วยอย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องห ม าย *