วิธีออมเงินแบบไหนที่เห ม าะกับคุณ

ข้อดีข้อเสียของการออมเงินแบบต่าง ๆ

ในสังคมปัจจุบันผู้คนเริ่มตื่นตัวกับการออมเงินกัน มากขึ้น เพราะการออมเงินจะช่วยให้ผู้ออมมีฐานะที่ดีขึ้น ช่วยให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้

แต่การจะออมเงินให้ได้ตามเป้าห ม ายที่กำหนดนั้น เราควรมีวิธีในการออมอย่างไรบ้าง และวิธีการออมแต่ละแบบนั้น มี ข้อดี ข้อเสีย อะไรบ้าง

1 แบบพื้นฐานเก่าแก่ดั้งเดิมที่เกิดขึ้น มาบนโลก

คือ การหยอดกระปุกเก็บออม เป็นวิธีง่าย ๆ แค่มีกระปุก ขวดโหลหรือซองเพื่อใช้ในการเก็บเงิน

ข้อดี คือ ง่าย สามารถทำได้เลยทันที สามารถเริ่มได้จากเงินตั้งต้นหลักหน่วยหรือหลักสิบ แค่มีความมุ่งมั่นหรือตั้งใจ บางครั้งอาจแบ่งกระปุกออ กตามเป้าห ม ายที่แตกต่างกัน

เช่น กระปุกนี้สำหรับไปเที่ยว กระปุกนี้สำหรับอุปกรณ์ไอที และกระปุกนี้สำหรับอาหารหรู ๆ สักมื้อ เป็นต้น

ข้อเสีย คือ หากผู้ออมใจไม่แข็งพอ ก็อาจจะหยิบฉวยเอาเงินที่ออมไว้มาใช้ก่อนที่จะถึงเป้าห ม ายได้เช่นกัน และข้อเสียอีกอย่างที่สำคัญคือ

เงินที่ออมด้วยวิธีนี้จะปราศจากดอ กเบี้ย เงินที่ออมไปจะเพิ่มตามเงินที่เราใส่เข้าไปเท่านั้น ไม่มีดอ กเบี้ยใดมาเพิ่มเติม

2 แบบเงินฝาก

ในปัจจุบันบัญชีเงินฝากของธนาคารเริ่มมีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทั้งบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีแบบพิเศษที่มีดอ กเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ออม

บัญชีเงินฝากดอ กเบี้ยพิเศษหรือดอ กเบี้ยปลอดภาษี ซึ่งบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทมีเงื่อนไขในการรับฝากเงินต่าง ๆ กัน ทั้งยอดเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี หรือระยะเวลาในการฝาก รวมถึงเงื่อนไขในการฝากเงินเพิ่มหลังเปิดบัญชี

ข้อดี คือ ง่าย ความเสี่ยงต่ำ เงินต้นไม่หายไปไหน และสามารถมั่นใจได้กับดอ กเบี้ยที่แน่นอน และบางครั้งระยะเวลาที่กำหนดในการฝากเงินก็จะช่วยให้เงินไม่ถูกนำไปใช้ตามใจชอบของผู้ออมมากจนเกินไปได้เช่นกัน

ข้อเสีย คือ ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน เพราะอัตราดอ กเบี้ยคงที่และไม่สูงมากนัก และด้วยความที่มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี บางครั้งจึงเป็นเงินก้อนใหญ่ที่พนักงานกินเงินเดือนตัวเล็ก ๆ ไม่สามารถเปิดได้

3 การซื้อสลากหรือพันธบัต

ซึ่งนับเป็นวิธีการออมเงินที่เริ่มมีเงื่อนไขหรือรายละเอียดปลีกย่อยเข้ามาเกี่ยวข้อง และมักเป็นวิธีการออมโดยหน่วยงานเฉพาะ โดยนอ กจากจะให้ดอ กเบี้ยสูงกว่าเงินฝากปกติแล้ว ก็ยังมีโชคให้ลุ้นกันอีกด้วย

ข้อดี คือ เป็นวิธีการออมที่ค่อนข้างปลอดภัย เงินต้นไม่หาย ดอ กเบี้ยคงที่แน่นอนไม่แปรปรวน และยังเห ม าะกับผู้ที่ชอบเสี่ยงโชคเพราะลงทุนไปแล้วเงินต้นก็ไม่หายไปไหน

ข้อเสีย คือ อัตราดอ กเบี้ยที่ยังสูงสู้อัตราเงินเฟ้อไม่ได้ และยังมีเงื่อนระยะเวลามาบังคับซึ่งโดยมากเงินที่ออมในรูปแบบนี้จะมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

ดังนั้นเงินที่นำมาออมต้องแน่ใจว่าเป็นเงินเย็นที่ผู้ออมไม่มีความจำเป็นต้องใช้จนกว่าจะครบกำหนดการออมนั่นเอง

4 การซื้อประกัน

ในปัจจุบันรูปแบบของประกัน มีหลากหลายมากขึ้น และที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกัน มากคือประกันแบบออมทรัพย์ เพราะให้ดอ กเบี้ยการประกันค่อนข้างสูง

และยังครอบคลุมการคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตให้อีกด้วย นอ กจากนี้เนื่องจากการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงของบริษัทประกัน บางครั้งการครอบคลุมยังรวมถึงการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุทุพลภาพให้อีกด้วย ✉

ข้อดี คือ เบี้ยประกันหรือผลตอบแทนค่อนข้างสูง ให้การคุ้มครองอื่น ๆ เช่น เงินตอบแทนกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต เป็นต้น และมักได้ผลตอบแทนหรือดอ กเบี้ยประกันเป็นช่วง ๆ ตามระยะเวลาที่ทางประกันกำหนด

ข้อเสีย คือ ระยะการจ่ายเบี้ยค่อนข้างนาน ขั้นต่ำอย่างน้อยต้องต่อเนื่อง 5 ปี และต้องรอจนถึงระยะเวลาที่ทางประกันกำหนด ถึงจะสามารถรับเงินก้อนที่ทำประกันคืน

จึงถือเป็นการทำสัญญาที่มีระยะเวลาผูกพันค่อนข้างนาน และบางครั้งหากไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันเป็นเงินก้อนได้ จะมีดอ กเบี้ยที่ทำให้ต้องเสียเพิ่ม โดยที่ความคุ้มครองหรือผลตอบแทนเท่าเดิม

5 การซื้อ กองทุน

กองทุนถือเป็นการลงทุนเพื่อ การออมประเภทหนึ่ง และมีอยู่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบของนโยบายการลงทุน หรือ การคืนทุนของกองทุนชนิดนั้น ๆ แต่กองทุนที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดี

คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพื่อ การเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งซื้อขายผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาต และมีระยะเวลารวมถึงอัตราในการซื้อขายตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด

ข้อดี คือ ผู้ออมจะได้รับกำไรเป็นภาษีที่ได้รับการลดหย่อนทันที ตามหน่วยเงินที่ได้ลงทุนไป และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาของการลงทุนในกองทุนก็สามารถขายหน่วยกองทุนที่เราซื้อไว้คืนเป็นเงินกลับมาได้

โดยอัตรากำไรขึ้นกับตัวแทนผู้ขายกองทุนว่าสามารถนำเงินทุนที่เราลงไว้ไปทำให้งอ กเงยหรือเกิดผลประโยชน์มากขึ้นเท่าใด

ข้อเสีย คือ มีอัตราความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ว่าทุกกองทุนจะประสบความสำเร็จเหมือน ๆ กัน บางกองทุนก็อาจเกิดปัญหาขาดทุนได้

ทำให้การขายหน่วยกองทุนขาดทุนแทนที่จะได้กำไร และเนื่องจากมีระยะเวลากำหนดในการซื้อ กองทุนเป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงต้องแน่ใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นเป็นเงินเย็นจริง ๆ

6 การซื้อหุ้น

ถือเป็นการลงทุนที่ท้าทายนักออมเงินทั้งหลาย เพราะการซื้อขายหุ้นแต่ละตัวนั้นถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่น่าสนใจไม่น้อย ต้องอาศัยประสบการณ์และการศึกษารายละเอียด รวมถึงปัจจัยรอบข้างหลาย ๆ อย่างในการตัดสินใจเลยทีเดียว

ข้อดี คือ ให้ผลตอบแทนค่อนข้างเร็วและสูง สามารถเลือ กได้ระหว่างการซื้อขายเพื่อเก็งกำไร หรือ การซื้อขายเพื่อรอผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น เงินปันผล และกำไรจากการซื้อขาย เป็นต้น

ข้อเสีย คือ ความเสี่ยงสูงมาก หากเทียบกับการออมเงินวิธีอื่น ๆ สามารถมีจุดพลิกผันได้ตลอด ไม่มีอัตรากำไรหรือขาดทุนที่แน่นอน

ดังนั้น การออมเงินแต่ละวิธีนั้นก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ออมสามารถเลือ กวิธีที่เห ม าะกับตนเอง ขึ้นกับฐานะ รายได้ อัตราในการรับมือ กับเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการออม ก่อนเลือ กการออมวิธีใดควรศึกษาตนเอง และข้อมูลของวิธีการออมที่เราเลือ กให้ดีก่อนตัดสินใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *