6 นิสัยสร้างหนี้ ที่ควรแก้ไข

การเป็นหนี้ทำให้ชีวิตเครียดและวิตกกังวล หลายคนไม่รู้ตัวว่าตนเองมีพฤติกรรมการใช้เงินที่รังแต่จะสร้างหนี้ เมื่อมารู้ตัวหนี้ก้อนนั้นก็กลายหนี้ก้อนใหญ่ เป็นหนี้สินล้นพ้นจนแก้ไขได้ยาก

แม้ว่าการปรับนิสัยการใช้จ่ายของตนเองเป็นเรื่องยากอยู่ไม่น้อย แต่ถ้าเรายังคงมีพฤติกรรมใช้เงินเกินฐานะนั้นสร้างหนี้สินพะรุงพะรัง

นิสัยนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการเงินในระยะยาว ดังนั้นเราควรต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและหาทางเอาชนะ นิสัยสร้างหนี้ ให้ได้

ก่อนอื่นตั้งคำถามว่า “เงินในบัญชีหายไปไหน” บัตรทั้งหลายในกระเป๋าทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ แทนเงินสด

ผลเสียคือหากเจ้าของบัตรอดใจไม่ไหวและใช้จ่ายมากจนเกินไป หรือไม่มีการวางแผนในการใช้เงินที่ดี

การใช้บัตรเครดิตก็จะกลายเป็นต้นเหตุสำคัญให้ต้องมานั่งรับภาระหนี้ที่ตนเองก่อขึ้นได้และยังเป็นปัญหาใหญ่ของลูกหนี้ส่วน มากอีกด้วย

ดังนั้นเมื่อรู้ตัวว่ามีพฤติกรรมที่ชอบสร้างหนี้ จงอย่าปล่อยให้ปัญหาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก เริ่มจากโละทิ้งนิสัยแย่ ๆเกี่ยวกับการใช้เงินทั้ง 6 ข้อดังนี้

ใช้บัตรเครดิตไม่เป็น

ความจริงแล้วเราใช้บัตรเครดิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ เช่น การสะสมแต้มเพื่อเป็นคะแนนนำไปแลกกับส่วนลดต่างๆ แต่สำหรับผู้ที่มักมีพฤติกรรมการสร้างหนี้ผ่านบัตรเครดิต

สามารถหาหนทางแก้ไขโดยไม่ให้จ่ายผ่านบัตรมาเกินไป เริ่มจากการเลือ กบัตรเครดิตและโปรโมชั่นที่เห ม าะกับการใช้จ่ายของตัวเอง การใช้จ่ายผ่านบัตรช่วยประหยัดได้

บัตรแต่ละใบมีส่วนลดสำหรับสถานที่ต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น เติมน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงหนัง โรงพยาบาล หักจ่ายค่าสาธารณูปโภค

และสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและบางธุรกรรมยังฟรีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน การสะสมคะแนนเพื่อเลือ กของกำนัลหรือได้ส่วนลดเพิ่ม

ข้อสำคัญ คือ อย่าใช้เงิน มากกว่าที่มี ตราบเท่าที่ควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในขอบเขตของรายรับได้ มีวินัยที่ดีในการชำระหนี้และจ่ายยอดเต็มให้ตรงเวลาทุกเดือน ไม่เกิดหนี้ค้างชำระ ปัญหายุ่งยากทางการเงินอันเกิดจากบัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป

ไม่จดบันทึกการใช้จ่าย

ต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีว่าจะใช้จ่ายอย่างไร ทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดระเบียบการใช้เงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียดอ กเบี้ยมาก

การจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคคล สมุดจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย

ช่วยให้คุณทราบพฤติกรรมการใช้เงินไปกับสิ่งต่างๆ ช่วยหาจุดด้อยของการใช้เงินและปรับพฤติกรรมเหล่านั้นทิ้งเสีย อีกทั้งยังมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินเสมอ

เคล็ดลับง่าย ๆ คือ การเก็บใบเสร็จทั้งหมดไว้คำนวณรายจ่าย บันทึกทุกรายการในแต่ละวัน จัดทำเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี

การแบ่งซองเงินแยกตามประเภทรายจ่ายในแต่ละเดือนเพื่อ กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ วิธีนี้เห ม าะสำหรับผู้ที่ขาดวินัยในการใช้จ่ายอย่างมาก

ใช้ชีวิตหรูหราเกินตัว

ผู้ห ล งใหลการใช้ชีวิตหรูหรา มีบ้านหลังใหญ่ เเต่งตัวโก้หรูเกินฐานะ ไม่รู้จักประมาณตน การใช้ชีวิตแบบนี้เปรียบเสมือนเป็นกับดักที่ทำให้ชีวิตอยู่บนกองหนี้ สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและครอบครัว

รู้สึกท้อแท้และเหนื่อยหน่าย คนคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตสะดวกสบายอาจปรับตัวปรับใจได้ยาก หากแต่จำเป็นต้องยอมอดทนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ลดความสบายบางอย่างลง ใช้จ่ายให้น้อยลงในระดับที่เห ม าะสมตามความสามารถในการจ่าย เช่น ลดการกินอาหารนอ กบ้าน ซื้อเสื้อผ้าราคาแพงให้น้อยลง

หนทางหนึ่ง คือ จัดลำดับความสำคัญทางการเงิน สิ่งใดจำเป็นและสิ่งใดไม่จำเป็น เพื่อเตรียมเงินสำรองสำหรับการใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้กับสิ่งจำเป็น จนกระทั่งปรับตัวปรับพฤติกรรมฟุ่มเฟือยลง ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดหนี้

ปมความยากจนในวัยเด็ก

คนที่มีปัญหายุ่งยากทางการเงินอยู่เสมอนั้น บางรายมีสาเหตุมาจากประสบการณ์วัยเด็กที่ไม่สมหวัง มีความยากจนเกาะกุมอยู่ในใจ ส่งผลกระทบต่อจิ ตใจให้อยากหลุดพ้นจากสภาพความยากจนและสภาพชีวิตที่ต้องเคยอดมื้อ กิน มื้อ

เหตุการณ์ในอดีตเหล่านี้สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากได้อย่างไม่มีขอบเขต เกิดพฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัวจนเสียนิสัย เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไปในวัยเด็ก

แท้จริงแล้วพฤติกรรมใช้จ่ายเงินเกินตัวดังกล่าวกลับเป็นสาเหตุของความเป็นหนี้ อันเป็นทุกข์ ยิ่งจ่ายมากก็จน มาก ไม่ประหยัดก็ไม่มีทางร่ำรวยได้

ดังนั้นจึงต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่เพื่อให้มีความพอใจชีวิตความเป็นอยู่ มีความสุขในชีวิตครอบครัวและการงาน มีความรู้สึกมั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง

เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ให้ความสำคัญกับการยกระดับจิ ตใจของตัวเองมากกว่าวัตถุสิ่งของ จึงไม่ต้องใช้จ่ายเงินทองเพื่อแสวงหาเครื่องประดับให้ตนเองมีค่ามีราคา

คบเพื่อนฟุ้งเฟ้อ

พยายามคบกับเพื่อนที่มีแนวคิดดี ๆ มีมุมมองในทางสร้างสรรค์ทั้งการทำงานและการทำเงิน แสวงหาช่องทางสร้างรายได้ เก็บออมและลงทุน มุ่งสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวย

ชักชวนกันไปลงทุนในสินทรัพย์เพื่อให้มีความมั่งคั่งทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อน มีอิทธิพลในการบ่มเพาะนิสัยการเงินไม่ดีได้เช่นกัน ปฏิเสธบ้างเมื่อเพื่อนชวนไปเที่ยว

กินอาหารนอ กบ้าน ซื้อเสื้อผ้าแพง กลายเป็นรายจ่ายก้อนโตซึ่งจะไปกระทบต่อรายการจ่ายประจำในแต่ละเดือน ทำให้สภาพทางการเงินติดขัด

การหยิบยืมเงินจากเพื่อนฝูงแล้วเพื่อนไม่ยอมคืนเสียที พอได้เงินก็หายไป ทำให้คุณเกิดความกังวลครุ่นคิด เรื่องนี้เป็นฝันร้ า ยที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นกัน

เพื่อนย่อมต้องช่วยเหลือ กันเมื่อเวลาจำเป็น แต่ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าเงินที่ยืมไปนั้นได้นำไปช่วยในเรื่องที่มีความจำเป็นจริงหรือไม่

มีโอ กาสได้คืนหรือเปล่า การให้ที่ไม่เดือดร้อนจึงเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและไม่นำความทุกข์มาสู่ตัวเรา

ไม่เคยออมเงินจริงจัง

วางระเบียบการออมเงินด้วยการฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคาร ต้องจัดสรรเงินเพื่อ การใช้จ่าย ช่วยให้มีสภาพคล่องและมีเงินใช้เพียงพอ ส่วนหนึ่งเป็นเงินออมซึ่งเป็นเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ

อีกส่วนเป็นเงินเผื่อเวลาฉุ п เ ฉิ นเมื่อเกิดความต้องการใช้เงินเกินปกติ โดยสำรองเงินไว้อย่างน้อย 3-6 เดือน และสุดท้ายเป็นเงินออมเพื่อ การลงทุน

ซึ่งสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าเงินฝากธนาคาร การจัดความสมดุลของเงินออมอย่างเห ม าะสมทำให้แผนการใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะในกรณีที่มีหนี้ก้อนใหญ่ที่สำคัญ

เช่น ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ถือเป็นการใช้จ่ายเงินที่สำคัญมากในชีวิต จึงต้องเรียนรู้การออมเงินและการบริหารเงินหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความมั่งคั่งในอนาคต

การเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงปรับนิสัยใช้เงินที่เกินความพอดีที่จะก่อปัญหาหนี้สินตามมามากมาย วิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ที่การเปลี่ยนวิธีใช้เงิน วางแผนการเงินให้ดี

คิดหน้าคิดหลังก่อนจับจ่าย เรียนรู้ประโยชน์ของบัตรเครดิต อย่าละเลยการออมการลงทุน สางหนี้ให้หมดอย่างรวดเร็ว มีเหตุมีผลในการบริหารเงินเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคต ไม่ผลาญให้หมดในวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *