มีเงินเก็บหลังเกษียณอายุ ได้ไม่ต้องง้อลูกหลาน

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเรียกสั้นๆว่า กอช. ถือได้ว่าเป็นกองทุนที่เป็นความหวังของกลุ่มคนรากหญ้าที่จะสร้างวินัยในการออมเงิน

สำหรับโอ กาส มีเงินเก็บหลังเกษียณอายุ เก็บไว้ใช้ในช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิต ซึ่งหากวัยหลังเกษียณได้มีเงินเก็บตั้งแต่ต้นๆก็จะทำให้หลังอายุ 60 ปีเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่จะสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเอง

เพราะเป็นวัยที่มีเงินเก็บ หากได้มีการออมตั้งแต่สมัยทำงาน ซึ่งหากมีการวางแผนตั้งแต่สาวๆ ที่เริ่มทำงาน ก็จะสามารถจัดการกับตารางชีวิตได้เป็นอย่างดี

เพราะบางสถานที่ จะมีการแยกเก็บเงินออมให้กับพนักงาน ทำให้เมื่อถึงคราวเกษียณ ก็สามารถนำออ กมาใช้จ่ายในบั้นปลายชีวิต โดยไม่ให้เดือดร้อนลูกหลานได้ ยิ่งไม่มีการเบิกใช้ ยิ่งจะทำให้มีเงินเก็บสะสมมากมาย

เก็บเงินในช่วงเกษียณอายุ

เพราะในปัจจุบันการออมเงินเพื่อ การเกษียณนั้นจะเป็นรูปแบบการออมเงินที่อยู่ในส่วนของภาคบังคับที่จะมีเฉพาะกลุ่มมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น

ซึ่งส่วนใหญ่จะทำงานเป็นข้าราชการ และมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือทำงานเป็นพนักงานเอ กชน ที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนประกันสังคม

โดยกองทุนการออมแห่งชาติ จะเข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มคนอินดี้ทำงานอิสระ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น กลุ่มแม่บ้าน แม่ค้าหรือพ่อค้าที่ตลาดนัด วิน มอเตอร์ไซค์ คนเก็บขยะ คนขับแท็กซี่ ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา

และสำหรับทุกๆคนที่ไม่มีการออมเงิน ในส่วนของภาคบังคับแบบมนุษย์เงินเดือน เรียกว่าคนที่ไม่มีงานและรายได้ประจำนั่นล่ะ ซึ่งเป้าห ม ายของการออมเงินโดยโดยกองทุนการออมแห่งชาติ

ก็เพื่อจะได้มีเงินเก็บที่แน่นอนไว้ใช้ยามชรานั่นเองนอ กจากนี้ ทาง กอช. ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการปลูกฝังนิสัยการออมตั้งแต่เด็กนักเรียน และนักศึกษา ที่สามารถเริ่มเก็บเงินได้ตั้งแต่อายุ 15 ถึง 60 ปี ยิ่งมีการออมเร็วยิ่งมีเงินเก็บมาก

เหตุผลที่ต้องออมในกองทุนการออมแห่งชาติ

เมื่อคุณมีการออมเงินและ รัฐบาลออมเงิน ก็จะมีการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน และจากนั้นรัฐบาลก็จะช่วยให้คุณได้ออมโดยจ่ายสมทบให้มากขึ้นด้วยตามระดับของอายุ

เพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงจูงใจและทำให้คนหัน มาออมเงินกัน มากขึ้น รวมทั้งเป็นการลดภาระต่างๆ ของรัฐบาลในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุในระยะยาวอีกด้วย

ถือเป็นการแก้ปัญหาที่จะเกิด และทำให้มีเงินเก็บในบั้นปลายหรือโค้งสุดท้ายของชีวิต และมีการใช้จ่ายเงินได้อย่างไม่เป็นหนี้สิน ซึ่งการออมเงินเข้าโดยกองทุนการออมแห่งชาติ

ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกเดือน แต่จะมีการออมมากหรือน้อย ก็สามารถออมได้ตามกำลังทรัพย์ของคุณ โดยออมขั้นต่ำครั้งละ 50 ถึง 13,200 บาท

และหากเดือนไหนไม่ออมเงินเข้ากองทุน รัฐบาลก็จะไม่ออมเงินเข้ากองทุน เพื่อช่วยคุณออมด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากสามารถออมเงินได้ทุกเดือน

ควรออมเงินทุกเดือนดีกว่าและส่วนเงินที่รัฐบาลออมช่วยนั้นจะปรับทุก 5 ปีตามสภาวะของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป

สัดส่วนของการออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ

หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนของกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งเมื่อคุณจ่ายเงินเข้าไปในกองทุนแล้ว จะเรียกว่าเงินสะสม แล้วเงินของคุณก็จะถูกนำไปลงทุนโดยผู้จัดการกองทุน

ที่ถือได้ว่ามีความชำนาญในการลงทุนไปในส่วนของสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยออ กมาเป็นผลประโยชน์ของเงินสะสมซึ่งในส่วนของรัฐจะมีการออมช่วย

ซึ่งเรียกกันว่าเงินสมทบ แต่เมื่อมีการนำไปลงทุนแล้วก็คือ ผลประโยชน์ของเงินสมทบนั่นเอง ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่มาจากการลงทุนของรัฐบาล

ที่มีการรับประกันว่าต้องไม่น้อยกว่าดอ กเบี้ยเงินฝากประจำแบบ12 เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคารธ.ก.ส. ออมสิน และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง

ความคุ้มค่าของกองทุนการออมแห่งชาติ

คุ้มค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคต เมื่อเทียบกับเงินเฟ้อ และผลตอบแทนในการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจจะต้องมีความคิดว่า การลงทุนกองทุนรวมหุ้นนั้นจะทำให้ได้ผลตอบที่แทนสูงกว่า

ขณะที่หลายๆ คนรอเวลาแล้วมักจะพูดว่าเดี๋ยวค่อยออมเพราะลำพังค่าใช้จ่ายในแต่ละวันยังไม่พอแล้วจะหาเงินที่ไหน มาเก็บเพื่อ การออม

ซึ่งการออมเงินก็ต้องเริ่มจากเงินก้อนเล็กๆก่อนและ อาจจะเริ่มจากครั้งละ 50 บาท และเมื่อคุณมีรายได้มากขึ้นก็จะทำให้เกิดการออมมากขึ้น

ซึ่งถือเป็นโอ กาสการลงทุนเล็กๆ ที่จะทำให้คนรากหญ้านั้น มีการออมเงินหลังจากที่เกษียณ เพื่อที่จะทำให้สามารถดูแลตนเองได้ในช่วงบั้นปลายชีวิต

ซึ่งคนที่หาเช้ากินค่ำ เวลาว่างก็เอาแต่นั่งคิดว่าวันนี้จะทำอะไรดีให้มีเงิน ซึ่งจะมีโอ กาสในการเก็บเงินหรือออมเงินได้น้อยมากเพราะไม่มีเครื่องมือทางการเงิน

ที่จะคอยเปิดโอ กาสให้คนกลุ่มนี้ได้มีการลงทุน ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะทำให้คนในกลุ่มนี้มีเงินออมที่มากขึ้น

ซึ่งเมื่อคุณได้ทำการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ก็จะทำให้ได้รับเงินคืนในช่วงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปี และลาออ กจากกองทุน

หรือถึงแก่ความต า ย ซึ่งการสมัครกองทุนการออมแห่งชาติต้องไปที่ ธนาคารออมสิน ,ธนาคารกรุงไทย ,ธ.ก.ส.โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ไปสมัครได้เลย

โอ กาส มีเงินเก็บหลังเกษียณอายุ มาถึงแล้ว ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงเหมือนการลงทุนในหุ้น แต่กองทุนการออมแห่งชาติ ก็ถือเป็นก้าวแรกที่ดี ซึ่งจะทำให้คุณมีวินัยในการเก็บเงินและมีความมั่งคงทางด้านการเงินในวัยเกษียณได้อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น