18 ข้อคิดเรื่องเงิน ให้มีกิน มีใช้ตลอดทั้งปี

มีเรื่องราวแนวคิดจากประสบการณ์ตรงมาบอ กโดยที่ผมวางเป้าห ม ายเอาไว้ว่าอย ากมีอิสรภาพทางการเงินตอนที่อายุไม่เกิน 45 ปีและมีทรัพย์สินที่ สร้างรายได้ เพียงพอที่จะใช้ไปตลอดชีวิตด้วย 18 ข้อคิดทางการเงิน

1. จงรู้จักออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

เคล็ดลับอยู่ที่ควบคุมความอย ากของตัวเองโดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อย่ าซื้ อทีเดียวติดกันให้เว้นช่วงห่างกันเป็นเดือนๆเ พราะความอย ากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุด

และที่สำคัญควรซื้ อของที่มีโอ กาสได้ใช้จริงของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าไปซื้ อผมตั้งเป้าอัตราการออม 30-70 %ของรายได้ทั้งปี ตามรายได้ที่มากขึ้น

2. จงใช้บั ต รเ ค รดิ ตเป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย

ควรใช้บัตรเครดิตซื้ อของที่ต้องการซื้ ออยู่แล้วอย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต เ พ ราะได้ส่วนลด คะแนนสะสมและเงินคืนกลับมาดีกว่า

การใช้เงินสดผมใช้บัตรเครดิตหลายใบโดยชำระเต็มจำนวนและเลือ กใช้บัตรที่ให้ส่วนลดสำหรับร้านค้านั้นๆ มากที่สุด

3. จงเก็บเงินโ บนั สไว้ให้ดี

เพ ราะเป็นเงินก้อนที่เอาไปล งทุ นได้ผมให้รางวัลตัวเองในแต่ละปีไม่เกิน 30 %ของเงินโบนัส ที่เหลือเก็บเอาไปล งทุ นทำอย่ างนี้ได้เพ ราะผมมีความสุขในการ เก็บเงิน มากกว่าใช้เงิน

4. จงคิดมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

ผมเคยทำสำเร็จมาแล้วโดยมาตรการแรกทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้ านเพื่อลดด อ กเบี้ยมาตรการสองเอารถไปติดแก๊สเพื่อลดค่าน้ำมัน มาตรการสามเปลี่ยนเคเบิลเป็น

แบบไม่มีค่ารายเดือนพบว่าช่วยประหยัดไปปีละแสนบาท

5. จงเริ่มเก็บเงินล้านบาทแรกให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่ายขึ้น

ผมคิดว่าคำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้วิธีการบริหารเงินที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้การหาล้านต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องย ากประกอบกับเรามีทุนล้านแรกเอาไป ต่อยอดความมั่งคั่งได้อีกด้วย

6. จงเลือ กทำงานที่ตัวเองชอบและถนัดในธุรกิจที่มีอนาคต

การหาจุดยืนที่เห ม าะสมช่วยทำให้เงินเดือนและตำแหน่งเติบโตได้อย่ างรวดเร็วที่สำคัญควรเลือ กทำงานกับเจ้านายฉลาดและส่งเสริมให้เราก้าวหน้า

7. จงหัดออมเงินแบบอื่นนอ กจากฝากเงินธ น าค า ร

การออมเงินทางเลือ กได้แก่พั น ธบั ต รรัฐบาล หุ้นกู้กองทุนรวมตราส า รหนี้และประกันชีวิต เป็นต้น อย ากแนะนำให้ลองเพ รา ะผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจะทำให้

ถึงเป้าห ม ายได้เร็วขึ้นผมออมเงินไว้หลากหลายรูปแบบประมาณ 40 % ของสินทรัพย์สุทธิ

8. จงเลือ กทรัพย์สินที่มิใช่การล งทุ นให้ดี

ได้เเก่ บ้ านและรถยนต์ที่เราใช้อยู่เ พราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆและถือว่าเป็นต้นทุนจมจนกว่าขายออ กไปผมเลือ กบ้ านในทำเลดี ราคาคุ้มค่า และไปทำงานสะดวก

โดยไปเยี่ยมชมโครงการมาไม่น้อยกว่า 50 แห่งก่อนตัดสินใจซื้ อ เลือ กรถรุ่นที่เป็นที่นิยมของตลาดราคาคุ้มค่า และไม่เสียบ่อยเพ ราะเราจะได้เอาเวลาไปทำอย่ างอื่น เงินอยู่ในนี้ประมาณ 20 % ของสินทรัพย์สุทธิ

9. จงหาทางลดหย่อน ภ า ษี ให้ได้มากที่สุด

การลดภ า ษีช่วยเพิ่มเงินออมโดยตรงรายการลดหย่อนที่ไม่ควรพลาดได้แก่ประกันชีวิต กองทุนรวม L T F / R M Fด อ กเบี้ยบ้ าน เครดิตภ า ษีหุ้นปันผลผมจ่าย

ภ า ษีจริงน้อยกว่าครึ่งของภ า ษีที่คำนวณได้

10. จงเริ่มบันทึกการเติบโตของรายได้และทรัพย์สินทุกปี

การบันทึกช่วยให้เราเห็นจุดบกพร่องที่ควรปรับปรุงและใช้กำหนดแนวทางไปสู่เป้าห ม ายตัวชี้วัดที่สำคัญได้แก่ การเติบโตของรายได้การเติบโตของทรัพย์สิน

อัตราการออมและผลตอบแทนจากการล งทุ นเพื่อเป็นแนวทางบรรลุอิสรภาพทางการเงิน

11. จงระวังวิ ก ฤ ติเศรษฐกิจ

เช่น วิ ก ฤ ติต้มยำกุ้ง วิ ก ฤ ติแฮมเบอร์เกอร์ทำให้คนรวยจนลงในพริบตาความรู้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญทำให้เข้าใจวงจรเศรษฐกิจที่มีทั้งเติบโตและตกต่ำสลับ

กันไปมาตลอดการสังเกตดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆช่วยให้ล งทุ นถูกจังหวะและความเสี่ ยงไม่สูงจนเกินไป

12. จงหัดล งทุ นเพื่อให้มีรายได้เสริม

อนาคตอาจจะกลายเป็นรายได้หลักอีกทางเช่น ล งทุ นในหุ้น กองทุนรวมตราส ารทุนทอง คอนโด และขายของออนไลน์ก่อนล งทุ นต้องศึกษาให้รู้จริงและดูว่า

รับความเสี่ ยงได้แค่ไหน ผมเคยลองมาหลายอย่ างปัจจุบันเน้นล งทุ นกองทุนรวมกับคอนโดเป็นหลักล งทุ นประมาณ 40 % ของสินทรัพย์สุทธิ

13. จงศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินอย่ างสม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ เข้าอบรมสัมมนา เว็บไซต์เว็บบอร์ด แฟนเพจ ยูทูบ แอพพลิเคชั่นและเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากมายทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้น

14. จงเรียนรู้การล งทุ นโดยใช้เงินคนอื่น เช่น การกุ้เงินซื้ อคอนโด

เพราะเราจะได้กำไรมากจากเงินล งทุ นน้อยผมล งทุ นคอนโดย่ านพระราม 9 ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ราคา 1.8 ล้านบาทโดยใช้เงินตัวเอง 2 แสนบาท ที่เหลือ กู้ธนาคาร

ผ่ อ นจ่ายเดือนละ 1 หมื่นบาทปล่อยเช่ามาตลอดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาทราคาตลาดปัจจุบันที่ขายกันในเว็บไซต์ราคา 2.8 ล้านบาทถ้าขายไปจะได้กำไรประมาณ

1 ล้านบาทเท่ากับ 400 % จากเงินล งทุ นจริงและได้กำไรจากส่วนต่าง ค่าเช่า กับยอดผ่ อ นอีกด้วย

15. จงรั ก ษ าเค ร ดิ ต บู โ รของตัวเองให้ดี

สิ่งนี้มีผลต่อ การทำธุรกร รมทางการเงินกับธนาคารเช่น สมัครบั ต ร เ ค ร ดิ ต กุ้ซื้ อบ้ าน กุ้ซื้ อรถผมไม่เคยผิดนัดชำระทำให้การทำธุรกร รมกับธนาคารผ่ านตลอด

16.จงเรียนรู้จากการล งทุ นผิ ดพล า ดในอดีต

ทุกคนที่เคยล งทุ นต้องเคยขาดทุนเป็นเรื่องธรรมดาผมเองเคยขาดทุนจากวอเรนต์เกือบแสนเคยติดหุ้นวงใน มาเกือบสิบปีเพิ่งจะขายได้ผมไม่เลิกล งทุ นในหุ้น แต่จะเลิกเล่นหุ้นในแบบที่เคยเ จ็ บตัว

17. จงเลือ กนำเงินไปล งทุ นเฉพาะเงินเย็น

การล งทุ นต้องใช้เวลาและมีโอ กาสข าดทุนหากข าดทุนจริงเราจะได้ไม่เดือดร้อนผมกำหนดเงินสดขั้นต่ำที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12 เดือน ส่วนที่เหลือ ก็เอาไปล งทุ นได้

18. จงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ

เพ ร าะความมุ่งมั่นจะเป็นแรงผลักดันลึกลับที่จะพาเราไปถึงฝันผมทำข้อต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นประจำจนเป็นนิสัยซึ่งจะพาเราไปถึงฝันสักวันหนึ่งการมีอิสรภาพ

ทางการเงินคืออย ากจะทำอะไรก็ได้ที่เราอย ากทำอย่ างแท้จริงโดยที่ยังมีรายได้เข้ามาอย่ างสม่ำเสมอแม้ไม่ต้องทำงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องห ม าย *