5 ทานที่ไม่ใช้เงินสักบาท แต่ได้ผลบุญมหาศาล

ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำบาก งานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหาแต่จิ ตเป็นกุศล

อย ากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิ ตนั้นสะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิและอานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า

บุคคลถึงแม้ไม่มี ทรัพย์สิน เงินทอง แต่สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้เสมอ ด้วยทาน 5 ประการ

1.จิ ตใจเป็นทาน สามารถเปิดอ กเปิดใจรับฟังความทุกข์ ผู้อื่นเสมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยความนอบน้อมจิ ตใจมีเมตตา กรุณา

มีใจยินดีต่อผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมทานย่อมมีพลังโน้มน้าว ช่วยให้ผู้ประสบทุกข์ เห็นทางสว่างโดยพลัน

2.ดวงตาเป็นทาน ห ม ายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีกับคนอื่นดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้เสมอ

3.ใบหน้าเป็นทาน ห ม ายถึง ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสดใส ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็น มีความสุขใจ สุขกาย เป็นแบบอย่ างแห่งคนเข้าใจธรรม และเข้าใจโลก

4.วาจาเป็นทาน นั่นคือ คำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่น คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มีกำลังใจนำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ช่วยให้คน มีกำลังใจ ลุกขึ้น มาดำเนินชีวิตต่อไปได้

5.กายเป็นทาน ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศๅสนาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าห ม าย แบ่งเบาภาระในกิจของวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *