ความต่างของมิตรจอมปลอมกับมิตรแท้

หากไม่มีเงิน จะเหลือเพื่อนดีๆอยู่กันสักกี่คนความแตกต่างระหว่าง มิตรเกื้อหนุน กับมิตรจอมปลอมหลายคนเคยเจอสำหรับในทางพระพุทธศาสนา

จะกล่าวถึงเรื่องเพื่อนไว้ดังนี้เพื่อนแท้จะเป็นคนที่คอยชักจูงและคอยพูดสนับสนุนให้เราไปในทิศทางที่ดีจะนำพาเราไปในช่วงเวลาดีๆ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ไม่ยกยอปอปั้นสำหรับเพื่อนที่ไม่แท้ เรียกว่ามิตรเทียม นั่นห ม ายความว่าเพื่อนที่พาเราไปในทิศทางที่แย่

พาเราไปในทางที่เสื่อมลงทำให้ชีวิตของเราต่ำลงไปอีกและในวันนี้เราจะมากล่าวถึงมิตรแท้และมิตรเทียม มาดูกันว่า คนรอบข้างของคุณเป็น มิตรแท้หรือมิตรเทียมกันแน่

4 มิตรแท้ บุคคลที่น่ายกย่อง

1 มิตรมีอุปการะ

คอยคุ้มครองป้องกันเพื่อนของตนทั้งเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ และเพื่อนก็พึ่งได้ป้องกันเพื่อนผู้ประมาป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาท

เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ เมื่อมีธุระ ช่วยออ กทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออ กปากแม้แต่ชีวิตเรายังสละได้

2 มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์

เพื่อนสนิทเหมือนญาติไว้วางใจกัน คอยช่วยเหลือบอ กความลับแก่เพื่อน ต่างฝ่าย

ต่างเผยความลับของตนแก่เพื่อนถ้าความลับนั้น มีจุดอ่อนหรือปมด้อยก็ช่วยกันแก้ไขและ

เป็นการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันปิดความลับของเพื่อน ไม่ให้ผู้อื่นรู้ไม่ละทิ้งยามวิบัติ เมื่อเวลาที่เพื่อนตกทุกข์ได้ยากก็คอยช่วยเหลือไม่ละทิ้งแม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้

3 มิตรแนะนำประโยชน์

เพื่อนที่คอยแนะนำแต่ในทางที่ดี มีลักษณะเหมือนครูห้ามไม่ให้ทำชั่วแนะนำให้ทำแต่ความดีบอ กไปสู่อนาคตอันสดใสด้วยการแสวงหาความรู้หรือปัญญา

4 มิตรมีความรักใคร่

ได้แก่เพื่อนประเภทสหาย มีลักษณะสำคัญ 4 ประการคือทุกข์ทุกข์ ด้วย หรือ ไม่ยินดีด้วยความเสื่อมของเพื่อนสุข สุข ด้วย หรือ ยินดีด้วยความเจริญของเพื่อนโต้เถียงผู้ที่ติเตียนเพื่อน

ห ม ายถึงเมื่อเห็นคนอื่นติเตียนเพื่อนของเรา ไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง ก็ช่วยพูดจาชี้แจงให้เข้าใจซึ่งกันและกัน

เพื่อนไม่ให้เพื่อนเสียหายรับรองคนพูดสรรเสริญเพื่อน ห ม ายถึงเมื่อเห็นคนพูดจาชมเชยเพื่อนก็พูดจาสนับสนุน

4 มิตรเทียม เพื่อนที่พาล่มจม

1 คนปอ กลอ ก

คนประเภทนี้ไม่ใช่มิตรแต่แสดงตัวว่าเป็น มิตร ซึ่งหวังผลประโยชน์จากคนที่คบด้วยคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเป็นคนเสียให้น้อย

แต่คิดเอา ให้ได้มากมีภัยเห็นแก่ตัวไม่ยอมช่วยเหลือใคร แต่เมื่อตนประสบปัญญาแล้วจึงมาแกล้งแสดงตัวเป็น มิตรเป็นคนคบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัว

2 คนดีแต่พูด

พูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เก็บของล่วงแล้วมาปราศรัยพูด คือ พวกที่คอยเรียกร้องความสนใจ ส่วนใหญ่แล้วจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตมาพูดอ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย

คือ พวกที่ชอบพูดในเรื่องของอนาคต พูดในทำนองการพยากรณ์ ทำตัวเป็นผู้รอบรู้สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์มิได้

คือ ถ้าช่วยเหลือคนที่คบกันอยู่ก็จะช่วยเหลือแบบเล่น ให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออ กปากพึ่งมิได้ เมื่อเพื่อนต้องการพึ่งเพราะมีความเดือดร้อนบางอย่าง ก็บ่ายเบี่ยงแบ่งรับแบ่งสู้

3.คนหัวประจบ เป็นคนที่คอยตามใจเพื่อน ให้เพื่อนเป็นผู้นำส่วนตนนั้นทำตัวเป็นผู้ตาม เพราะหวังผลประโยชน์ไม่ว่าสิ่งใดก็สิ่งหนึ่งจะทำชั่วก็เห็นด้วยจะทำดีก็เห็นด้วยต่อหน้าว่าสรรเสริญลับหลังนินทาเพื่อน

4 คนชักชวนในทางฉิบหาย คบเพื่อนเพื่ออาศัยเพื่อนเป็นเครื่องมือหาความสนุกเพลิดเพลินชักชวนให้ดื่มน้ำเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทชักชวนเที่ยวกลางคืนชักชวนให้มัวเมา ในการเล่นชักชวนเล่นการพ นั น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *