ลักษณะผ ช. 4 ประเภทมีแนวโน้มที่จะมีเมียน้อย

ภูมิคุ้มกันเมียน้อย

น่าแปลกใจที่ปัญหาเมียน้อยไม่ได้มีสาเหตุจากความล้มเหลวในชีวิตแต่งงานดั่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจ

จากการศึกษา สาเหตุการมีเมียน้อยในชายไทย 20 ราย ของ พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ และ นพ. รณชัย คงสกนธ์ พบว่า 60% ของคู่แต่งงานที่มีปัญหานี้ แต่งงานด้วยความรัก ขณะที่มีเมียน้อยร้อยละ 60 ก็ยังมีความสุขในชีวิตสมรส ที่มีปัญหาในชีวิตสมรสจริงๆ แค่ 5%

แม้การวิ จัยชิ้นนี้จะใช้กลุ่มตัวอย่างที่ค่อนข้างแคบ(เพียง 20 ราย) คำตอบอาจไม่สะท้อนภาพรวมของปัญหาส่วนใหญ่ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า ผ ญ.เราแม้จะประสบความสำเร็จในการครองเรือนก็อาจหนีปัญหาเมียน้อยไม่พ้น

ในทัศนะคุณหมอสุขเจริญ ชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จ คู่สมรสต้องคอยปรับตัวเข้าหากันตลอดเวลา ไม่ใช่แค่ 2-3 ปีแรกของการแต่งงาน แต่ตลอดชีวิตแต่งงาน ต่างฝ่ายต่างเติมเต็มความต้องการทางใจและทางกายของกันและกันได้ ซึ่งเพียงเท่านี้ก็ยากเพียงพอ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาเมียน้อย

ต้องคอยป้องกันไม่ให้ผ ญ.อื่นเข้าใกล้ชิดสามีคุณ เป็นข้อแนะนำจากคุณหมอรณชัย และมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจ สมัยก่อนลูกเยอะลูกยิ่งเยอะ ก็ยิ่งทิ้ง แต่ปัจจุบันลูกน้อย พ่อแม่ทุ่มความรักเต็มที่ พอมีลูก สามีทุ่มความรักเต็มที่ไปที่ลูก เรื่องไปยุ่งข้างนอпจะน้อยลง”

ผ ช. 4 ประเภทอัน ตราย

แต่ผ ญ.ที่ประสบความสำเร็จในการครองเรือนปรับตัวเก่ง เกิดมาพร้อมเรด้าร์ ได้กลิ่นทันทีที่ผ ญ.อื่นเข้าใกล้สามีเธอ ยังเจอปัญหาเมียน้อยก็มี

คำตอบอาจอยู่ที่บุคลิกภาพของฝ่ายชาย มีผ ช.บางประเภทที่พร้อมจะเป็นขุนแผน ซึ่งคุณหมอสุขเจริญ ได้แยกไว้คร่าวๆ 4 บุคลิก 4 ประเภท

พร้อมวิธีสังเกตผ ช.แต่ละประเภท แต่ย้ำว่า “นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม ยังไม่ถือเป็นข้อสรุปทางวิชาการ ยังต้องผ่านการวิ จัยอีกมาก

ผ ช.ห ล งตัวเอง

มักเป็นคนเก่ง ความเก่งทำให้ห ล งตัวเอง เป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นระยะๆ ได้รับความชื่นชมและยอมรับจากผู้อื่นจนเคยชิน

เป็นคนที่อยู่กับตัวเอง จึงไม่สามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่น บางคน มีปัญหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ขาดหิริโอตัปปะ

จะฉลาดมากและเอาเปรียบคนอื่นในสังคม ผ ช.กลุ่มนี้มีโอกาสได้เจอผ ญ.เยอะ เนื่องจากผ ญ.จะให้ความสนใจด้วย

ดูเก่ง ฉลาด ในการไขว่คว้าหาความรักความสนใจจากคนอื่น และจากผ ญ.ที่ไม่ใช่คู่จะยิ่งช่วยเสริมความภาคภูมิใจ

วิธีสังเกต : เป็นคนที่พูดถึงแต่เรื่องของตัวเอง คุยโวโอ้อวดความเก่ง ไม่แคร์ความรู้สึกของคนที่ตนอยู่ด้วยเท่าไร

ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น แต่จะอ่อนไหวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์มาก เมื่อตัวเองถูกวิจารณ์แม้เพียงแหย่เล่นก็จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรง

ผ ช.บุคลิกอ่อนแอ

เป็นคนไม่ชอบตัดสินใจ อารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย มักปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเหตุการณ์จะพาไป ไม่ควบคุมตัวเอง ไม่ตัดสินใจทำอะไรที่ควรจะทำ

วิธิสังเกต : ไม่ค่อยตัดสินใจด้วยตนเอง

ผ ช.บุคลิกอันธพาล

มีนิสัยก้าวร้าว ชอบแสวงหาความตื่นเต้นเร้าใจ และสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต มีแนวโน้มที่จะใช้ส า รเ ส พติดสูง คนกลุ่มนี้อาจโตขึ้น มาอย่างเด็กที่ขาดผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้

ไม่มีคนสอนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในวัยเด็ก (ซึ่งควรปลูกฝังตั้งแต่ก่อนอายุห้าขวบ เมื่อเลยห้าขวบ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กมีหิริโอตัปปะในตัวเองจะยาก)

วิธีสังเกต : มักมีพื้นอารมณ์ที่วู่วาม ชอบเที่ยว พูดโกหกบ่อย และไม่ค่อยรู้สึกผิดเวลาทำความผิด ไม่มีหิริโอตัปปะ

จะไม่ทำความผิดเพราะมีการควบคุมจากภายนอп ไม่ใช่ไม่ทำผิดเพราะรู้สึกไม่สบายใจ ผ ช.กลุ่มนี้จึงถามหาความซื่อสัตย์ยาก

ผ ช.สับสนในเอกลักษณ์

ภาพตัวเองในใจตนเองสับสน ปกติคนเราจะมีภาพที่ชัดเจนว่าตนเองเป็นใครชอบอะไร นิสัยเช่นไร แต่ถ้าถามคนกลุ่มนี้

บางชั่วขณะจะตอบว่าตนเองเป็นคนดียังงั้นยังงี้ บางชั่วขณะตอบว่าตัวเองมีแต่ข้อเสีย

อายุมากแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตอยากเป็นอะไร ไม่มีภาพพจน์ของตนเองที่ชัดเจน มั่นคง แต่จะเปลี่ยนได้เสมอตามสิ่งกระตุ้น

วิธีสังเกต : เป็นคนอ่อนไหว หุนหันพลันแล่น เจ้าอารมณ์ ชอบทำอะไรประ ชดประชัน สำส่อนทางเ พ ศ มีประวัติทำร้ า ยตนเองบ่อย

ความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ดูแย่ ไม่สามารถจะมองความสัมพันธ์กับคนที่ผูกพันด้วยเป็นสีเทา ทุกอย่างเป็นขาวกับดำหมด

วันใดคนใกล้ชิดดีด้วย ก็จะมองเป็นเทวดา วันรุ่งขึ้นคนใกล้ชิดขัดใจ ก็จะผิดหวังมองว่าเ ล วร้ า ยสุดๆ เป็นเช่นนี้สลับไปมา

แต่ผ ช.บุคลิกเช่นนี้จะพบไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะพบในผ ญ. และคนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะนอпใจคู่เพียงเพื่อแก้เผ็ดหรือประ ชดคู่ตนเองสูง

ในทัศนะของคุณหมอสุขเจริญ ปัญหาเมียน้อยเมื่อเกิดขึ้นแล้วจัดการลำบาก ยิ่งฝ่ายชายมีบุคลิกภาพแบบอันธพาล

หรือสับสนในเอกลักษณ์ตนเอง ก็ยิ่งแก้ยาก ถ้าผ ช.มีบุคลิกภาพแบบห ล งตนเอง มักจบลงที่ผ ญ.ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น

แต่ถ้าผ ช.มีบุคลิกภาพแบบอ่อนแอ มีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะกลับคืน มาเพราะการนอпใจของผ ช.กลุ่มนี้

จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่ไม่อาจเติมเต็มความรู้สึกของฝ่ายชายเป็นสำคัญ ถ้าแก้ไขและปรับความสัมพันธ์ ให้อีกฝ่ายรู้สึกได้รับการเติมเต็ม ทุกอย่างจะดีขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *