คิดสักนิดก่อนคิดมีชู้ อาจถูกฟ้องศาลหมดตัว

ความรักบันดาลความสุขให้ทุกคนเท่าๆ กัน แต่บางครั้งความรัก ก็นำพาความวุ่นวายและปัญหาต่างๆ มาสู่ชีวิตของเราได้

หากไม่เข้าใจกัน หรือไม่ซื่อสัตย์ต่อชีวิตคู่ของตัวเอง ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ ปัญหาต่างๆ ก็ต้องใช้กฎห ม ายเข้าช่วยเหลือ ไม่เว้นแม้กระทั่งการคบ ชู้

ปัจจุบันไม่ใช่ว่าผ ช.ไปมีกิ๊กหรือมีชู้ แล้วผ ญ.ที่เป็นเมียหลวงจะเรียกร้องสิทธิได้อย่างเดียว เพราะถ้าผ ญ.มีชู้หรือไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่น

สามีที่จดทะเบียนสมรสด้วยก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องจากภรรยาได้เช่นเดียวกัน (แต่ถ้าคุณไม่จดทะเบียนสมรสก็หมดสิทธินะจ๊ะ)

สิทธิในการเรียกร้องจากศาลมีอยู่ 2 แบบ คือ

1. ค่าทดแทน

เราสามารถเรียกร้องฝ่ายชู้และคนของเราเองได้ ในกรณีที่คนนั้นๆ ต้องแสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาก็ถูกเรียกร้องสิทธินี้ได้

หรือมีหลักฐาน มัดตัวแน่นหนา เช่น รูปถ่าย มีพยานบุคคลไปเห็นว่าเขาอยู่กินร่วมกัน มีสถานการณ์ที่จะสันนิษฐานว่ามีความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนในเชิงชู้สาวทางเ พ ศหรือเปล่า

ถ้ามีก็ฟ้องได้ ขณะเดียวกันคนที่เป็นภรรยาหลวงหรือสามี ก็ต้องไม่ได้แสดงพฤติกรรมในลักษณะให้อภัยหรือรู้เห็นเป็นใจ

ถ้าคุณให้อภัยเมื่อไหร่ ค่าทดแทนที่คุณจะเรียกร้องได้นี่หมดสิทธิไปเลย และการเรียกร้องค่าทดแทน จะพิจารณาเกียรติยศและชื่อเสียของฝ่ายที่เสียหาย

เช่น เมียหลวง เป็นคน มีชื่อเสียงในสังคมมาก การเรียกร้องค่าทดแทนก็สูงตามไปด้วย รวมทั้งพิจารณาจากสินสมรสที่อีกฝ่ายได้ไปแล้วด้วย

แต่ถ้าคุณมีหลักฐานไม่ใช่ชัดเจนเพียงพอ แล้วไปฟ้องร้องเขา หากศาลยกฟ้องว่าไม่มีหลักฐานชัดพอว่าเขาเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีเรา

เราก็อาจถูกเขาฟ้องกลับได้ในฐานะหมิ่นประมาท เนื่องจากทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงได้เช่นเดียวกัน

2. ค่าเลี้ยงชีพ

นอпจากเรื่องการแบ่งสินสมรสกันแล้ว ถ้าเกิดหย่าไปแล้วทำให้อีกฝ่ายยากจนลง เขาสามารถมาเรียกค่าเลี้ยงชีพได้

โดยศาลจะพิจารณาจากฐานะ สมมุติว่าผ ญ.รวยมาก หย่าไปก็ไม่ได้ลำบากอะไร ตรงนี้ค่าเลี้ยงชีพก็อาจได้น้อยหรือไม่ได้เลย เพราะดูที่ความสามารถและฐานะของคู่สมรสด้วย

ในกรณีที่มีลูกด้วยกัน ทะเบียนสมรสกับสิทธิของลูก

1. ถ้าพ่อแม่ไม่จดทะเบียนสมรส

ลูกที่เกิดจะไม่ใช่ลูกโดยชอบด้วยกฎห ม ายและไม่ได้สิทธิอะไรจากพ่อเลย เพราะถือเป็น ‘บุตรนอпสมรสหรือ บุตรไม่ชอบด้วยกฎห ม าย

(แต่ลูกจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎห ม ายของแม่เสมอ เนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นคนอุ้มท้องและเป็นผู้ให้กำเนิด ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎห ม ายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1546 ว่า

เด็กเกิดจากหญิงที่มิได้สมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎห ม ายของฝ่ายหญิง) แต่ถ้าอยากจะให้ลูกเป็น “บุตรโดยชอบด้วยกฎห ม าย”

ซึ่งเด็กจะได้รับสิทธิ 2 ประการ คือสิทธิในการที่พ่อต้องอุปการะเลี้ยงดูลูก และสิทธิเป็นทายาทคือได้มรดกเมื่อพ่อต า ย

ทำได้ 3 วิธี คือ 1.พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง 2.พ่อทำการจดทะเบียนรับเด็กเป็นลูก หรือ 3.ศาลมีคำสั่งพิพากษาว่าเด็กเป็นลูก

แต่ถ้าทำไม่ได้สักทางเลย ก็ยังมีทางที่เด็กคนนี้จะได้รับสิทธิอยู่ แต่วิธีนี้จะได้สิทธิแค่เพียงประการเดียวคือ พฤติการณ์ต้องเข้าลักษณะว่าพ่อรับรองลูกโดยพฤตินัยแล้ว

เช่น การที่ฝ่ายชายให้เด็กใช้นามสกุล ส่งเสียเลี้ยงดู ให้เรียนหนังสือหรือบอกกับชาวบ้านว่าเด็กเป็นลูกของตัว

แต่เด็กจะเข้าสู่ฐานะเป็น ‘ผู้สืบสันดาน’ คือได้รับมรดกเมื่อพ่อต า ยเท่านั้น แต่ไม่ได้สิทธิเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู

2. ถ้าพ่อแม่จดทะเบียนสมรส

ลูกจะได้รับการคุ้มครอง ลูกที่เกิดมาโดยชอบด้วยกฎห ม ายของพ่อแม่ จะมีสิทธิมากมายในฐานะบุตร เช่น พ่อแม่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้ลูกได้เล่าเรียน มีการศึกษา

หรือถ้าใครมาทำให้สามีหรือภรรยาถึงแก่ความต า ย เช่น คนอื่นขับรถโดยประมาทมาชน เป็นเหตุให้สามีหรือภรรยาถึงแก่ความต า ย

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่รวมทั้งลูก ก็มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากการขาดไร้อุปการะได้ เพราะหน้าที่ในการอุปการะนี้เป็นหน้าที่ที่คู่สมรสหรือพ่อ-แม่-ลูกที่ต้องปฏิบัติต่อกัน แต่คนนอпมาเป็นต้นเหตุให้การอุปการะนั้นหายไป

ทิปดีๆกับชีวิตคู่..

ทะเบียนสมรสกับชีวิตคู่ : ทะเบียนสมรสไม่ใช่แค่แผ่นกระดาษที่มีไว้ประกาศความเป็นเจ้าของ หรือมีไว้เพื่อประคองกอดให้สะใจเล่นๆ

หรือเพื่อให้กฎห ม ายรองรับสถานะเท่านั้น แต่ทะเบียนสมรสมีค่ามากกว่านั้น…เพราะทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานทางกฎห ม ายที่ทำให้สามีภรรยาได้ทั้งสิทธิและหน้าที่ต่อกันในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การจัดการงานบ้านงานเรือน

การอบรมเลี้ยงดูลูก และสิทธิที่จะอ้างความเป็นสามีหรือภรรยาไปยันกับคนนอп เช่น การเรียกค่าเสียหายฐานละ เมิด หากว่ามีใครมาทำสามีหรือภรรยาเราต า ย

โดยเราสามารถอ้างได้ว่าทำให้เราขาดไร้ผู้อุปการะ หรือสิทธิรับมรดกหากเราอายุยืนกว่าคู่สมรสเรา และการป้องกันคนนอпมายุ่งเกี่ยวกับคู่ชีวิตของเรา  

มีสติและหนักแน่น : ในฐานะคนเป็นหลวงไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยา ก็ขอให้มีสติ บางอย่างเราก็ต้องหนักแน่น บางทีฟังเสียงนกเสียงก า มากไป

มันทำให้เราลังเลและจินตนาการมากไปว่าคนของเรามีชู้จริงๆ ก็เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้น มา ถ้าเช็คข้อมูลไม่ดี ไปฟ้องร้องแล้วเราก็มีสิทธิที่จะบาดเจ็บได้เหมือนกัน

หรือถ้าคุยกันได้ในครอบครัวก็อย่าเพิ่งหย่ากันเลย จนกว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆ เพราะทะเบียนสมรสมันให้สิทธิคุ้มครองคนทั้งคู่เยอะมาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *