อยากเลิกกับแฟน เพราะ นอกใจ ไม่ซื่อสั ต ย์

อยากเลิก ผญ.หลายคน มีคำนี้ในใจ แต่ยังรู้สึกสับสน มากมาย เช่นผู้อ่านหนึ่งถามว่า “แฟนของดิฉันเป็นคน ไม่ซื่อสั ต ย์ นอกใจ ทำให้ดิฉันคิดอยากยุติความสัม พันธ์

แต่ติดที่ว่าเขากำลังจะบวชเป็นเวลา 45 วัน จึงเกรงว่าจะสร้างความลำบากใจให้เขา กลัวจะเป็นบาป แต่จะทนคบต่อไป ดิฉันเองก็ต้องทุกข์ทร มาน ไม่ทราบว่าควรแก้ปัญหาอย่างไรดีคะ”

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหาเรื่องนี้ว่า

ในทางพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า “ทุกข์เกิดแต่เหตุ ควรดับเหตุแห่งทุกข์นั้น” ถ้าคุณโยมทุกข์ จงออกจากทุกข์เสีย ควรจะคุยกับแฟน

เปิดใจให้กว้าง และพูดคุยกันด้วยเหตุผล หากคิดว่าอยู่ก็ทุกข์ จากก็ทุกข์ คุณโยมก็จะต้องประเมินว่าทางใดก่อให้เกิดความทุกข์มากกว่า

หากตกลงใจว่าจะยุติความสัม พันธ์ แต่ไม่อยากให้ผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ไม่สบายใจ ก็อาจจะบอกหลังจากที่แฟนของคุณโยมสึกออกมาก็ได้อย่างไรก็ตาม

ขอให้คุณโยมคิดทบทวนให้ดีเสียก่อน อาจจะลองไปปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อดูใจกันอีกสักครั้ง เพราะการจากเป็นไม่เหมือนการจากตย

สักวันหนึ่งก็ต้องเจอกันอยู่ดี เพราะฉะนั้นหากจะเลิกกันก็ควรจากกันด้วยความรู้สึกดีๆ และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจึงจะเป็นการดับทุกข์อย่างถูกต้อง

แต่ถ้าหากเลิกไปแล้วยังคงราวีกันอยู่ถือว่าไม่ใช่การดับทุกข์ ซ้ำยังเป็นการก่อทุกข์เพิ่มขึ้นอีก

แต่หากเกิดกรณีที่ไม่มีข้อกังวลเรื่องการบวช อยากเลิก แต่เกิดจากตนเองที่ไม่พร้อ มจะตัดใจนั้น

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ตอบว่า…

การที่สามีไป มีผญ.อื่นทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่มีความหมาย ไร้คุณค่า ยิ่งคุณรู้สึกยึดมั่นใน “ตัวпู” มากเท่าไร ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดูถูกเหยี ยดห ยามมากเท่านั้น

ขณะเดียวกันหากคุณยึดมั่นว่าสามีเป็น “ของпู” ก็จะยิ่งโกรธที่เขาถูกแ ย่งไปจากคุณ อาตมาอยากให้คุณพิจารณาให้ดีๆ

ว่า…ความรู้สึกที่รบกวนจิ ตใจ ของคุณเกิดจากอะไรแน่ ถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่หนีไปจากความยึดติดถือ มั่นในตัวпูของпูนั่นเอง

ความยึดติดถือ มั่นนี้แหละที่เป็นตัวการสร้างความทุกข์แก่เราอย่างแท้จริง และนำไปสู่การซ้ำเติมตัวเอง เพราะแทนที่จะเสียของรัก

เช่น สามี ทรัพย์สมบัติ ก็เสียความสุขซ้ำเข้าไปด้วย ไหนๆ จะเสีย…ก็ขอให้เสียอย่างเดียวพอ ไม่ควรเสียใจซ้ำอีก

หากคุณทุกข์ใจเพราะรู้สึกว่าได้สูญเสีย “ของпู” ก็ลองใคร่ครวญอย่างจริงจังว่าสามีนั้นเป็นของคุณจริงหรือ

คุณสามารถครอบครองเขาได้จริงหรือ หรือว่าเขาเพียงแต่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเพียงเพื่อจะจากไปในที่สุด ไม่มีทางที่คุณจะยึดเป็นของคุณได้เลยแม้แต่นาทีเดียว

หากคุณเจ็บปวดเพราะรู้สึกว่าตัวคุณไร้คุณค่าหรือถูกดูถูกเหยี ยดห ยาม ก็ลองใคร่ครวญดูว่า..คุณค่าที่แท้ของคุณนั้นอยู่ที่ตัวคุณเอง

อยู่ที่การกระทำและภาวะภายในของคุณ หาได้อยู่ที่สายตาของคนอื่นไม่ การที่เขาทิ้งคุณไปไม่ได้ทำให้คุณค่าของคุณลดน้อยถอยลงเลย คนที่จะลดทอนคุณ ค่าของตัวคุณได้มีคนเดียวเท่านั้น…คือคุณ

อาตมาขอแนะนำให้คุณลองมองเหตุการณ์นี้ใน มุมใหม่ว่า การที่สามีทิ้งคุณไปนั้น เป็นการฝึกให้คุณรู้จักพึ่งพาตนและกลับมาเห็นคุณค่าของตนเอง

ไม่เอาความสุขไปผูกติดกับคนอื่น ช่วยให้คุณเป็นอิสระอย่างแท้จริง อีกทั้งยังทำ ให้คุณได้เห็นถึงโ ทษของความยึดมั่นในตัวпูของпูและกระตุ้นให้คุณคลายความยึด มั่นดังกล่าวลง

หากสงสัยว่า пรรมของการนอกใจ ไม่ ซื่อสั ต ย์ ต่อคู่ครองคืออะไร

พระพรพล ปสันโน ตอบปัญหาเรื่องนี้ว่า…

คนที่นอกใจคู่ของตนเองได้ แสดงว่ารักตนเองมากกว่าและไม่ได้รักอีกฝ่ายจริงๆ จึงสนองความต้องการของตัวเอง โดยไม่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่น

หากคุณนอกใจคู่ครอง ทำให้คนรักเป็นทุกข์ ผลпรรมที่จะได้รับคือทำให้ไม่ได้เจอรักแท้ แม้จะเจอคนที่อยากแต่งงานด้วยอยากอยู่ด้วย ก็มีอันต้องผิดหวัง อาจเจอคนรักนอกใจจนไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

หากเกิดในภพภูมิต่อไป คนพวกนี้จะเป็นคนที่มีจิ ตใจไม่มั่นคง ไม่มั่นใจในเรื่องเ พศของตน ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเ พศไหน

ซึ่งเกิดจากผลпรรมที่เขาได้สั่งสมไว้ ทำให้เขาไม่ไว้ใจใคร แม้กระทั่งตัวเอง นอกจากนั้นยังทำให้ไม่มีคู่รักที่ดี

ไม่มีรักแท้ เรียกว่าไม่คุ้มจริงๆ กับสิ่งที่ทำลงไป…ดังนั้นฝากไว้สำหรับคนที่อยากสมหวังในความรักขอให้มีความรักที่บริ สุทธิ์ อย่าไปสร้างпรรมเช่นนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *