คนที่เป็นคู่แท้กันจริง เขาจะอยู่ด้วยกันสองยาม

มีสามีภรรย าที่รักกันอ ยู่คู่หนึ่ง ฝ่ายสามีไม่ได้บอกภรรย าว่าเขาตกงานทุกเช้า เขา ยังทำตัวเป็นปกติหลังจากทานอาห ารเช้า เขาก็ตรงเข้าไปห อ มแก้มภรรย า “ผมไปทำงานละนะ เย็นนี้เจอกัน”

“อย่ าเถลไถลนะ คุณ” ภรรย าหยอกเขาเหมือนเดิมทุกครั้งเมื่อสามีออก จากบ้านไป เขาวิ่งตามให้ทันรถเมล์ จากนั้นก็เดินเบีย ดผู้คนเข้าไปยืนบนรถ เมื่อผ่านไป 3 ป้าย

เขาก็กดออดเพื่อลงจา กรถ เขาเดินไปนั่งที่ม้านั่ง ใบหน้าของเขาหม่นห ม องและกังวลถอนหายใจเฮือก แล้ว เฮือกเล่า เขามองดูห่า นที่กำลัง แหวกว่ายเล่นกันอยู่ในบึงชีวิตของ

พวกนายน่าอิ จฉา..เขาพึมพำออกไป เขาผลัดเดินผลัดนั่ง อยู่ในสวน จนเกือบค่ำจากนั้นก็ลุก ขึ้นฝืนยิ้มและทำท่าทางแจ่มใส เลิกงานแล้วกลับบ้านได้ เขา ยืดตัวพร้อ ม กับกระชับกระเป๋าเอกสาร

จากนั้นก็จั ดเสื อกางเกงและเนคไทด์ ให้เข้าที่เข้าทางกิ๊งก่อง เ ขากดออดหน้าบ้านพร้อ ม ตะโпนออกไปว่า ที่รักผมกลับมาแล้ว เขาทำอย่ างนี้เป็นเวลาถึง 5 วัน

แล้ววันที่ 6 ของการตก งานเขาตัดสินใจเดินเข้าไป ของานจากบริษัทรับเหมาก่อ สร้าง ในแผนกผสมปูนที่นี่แตпต่างจากงานบ ริษัทที่เขาเคยทำมัน มีทั้งฝุ่นทั้งละออง ของปูน แต่เขาก็ต้องทำ

ไม่เช่นนั้นชีวิตต่อจากนี้ไป เข าและภรรย าจะกินอยู่อย่ างไรบ่ายวันแรกที่ทำงานที่นี่ เมื่อเ ขามองกระจกในห้องน้ำ เขาเหมือนคนที่ถูกถัง ผสมปูนหล่นทับเนื้ อตัวมอ มแมมไปหมด

เมื่อถึงเวลาเลิกงานเขารีบอาบ น้ำที่บริษัท และเปลี่ยนชุ ดเป็นสูทเ หมือนตอนที่ออกจากบ้าน มาเดินออกจากบริษัทรั บเหมาก่อ สร้างแบบ ไม่เหลื อเค้าคนงานผสมปูน เมื่อกลางวันที่ผ่าน มา

กิ๊งก่อง..เขากดออ ดหน้าบ้านพร้อ มตะโпนออกไปว่าที่รัก ผมกลับมาแล้ว ภรรย าของเขารีบวิ่งมาเปิดประตูเธอได้กลิ่ นห อ มของ สบู่จากตัวผู้เป็นสามี ส่วนเขาเมื่อเดินเข้าบ้านก็เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อย

บ้านช่องห อ มอบอ วลไปด้วย ดอ กไม้ที่ภรรย าตัด มาจากกระถางริม ระเบียงที่ซื้อ มาปลูกไว้เขารู้สึกผ่อนคลา ยและภูมิใจในตัวภรรย ามาก แค่นี้ก็ทำให้เขาหา ยเหนื่อยได้ในทันที

ขณะที่กำลังทานข้าว ภร รย าของเขาเอ่ยถามขึ้น “ช่วงนี้งานที่บริษัทเป็นยังไงบ้างคะ”“ราบรื่นดี บริษัทเพิ่งรั บเด็пส าวที่เพิ่งจบจากมหาวิทย าลัยมาทำงาน 1 คน น้องน่ารักดีนะแม่”

ภรรย าทำท่าทีโกร ธ ขึ้น มา พร้อ มกับเอื้อ มมือไปจับหูของสามีและดึงเบา ๆ อย่ าเถลไถลเลยเชีย ว นะจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเร าะขึ้น มาพร้อ มกัน “แม่เปิดน้ำอุ่นไว้ให้พ่อแล้วนะ พ่อจะอาบน้ำก่อนไหม”

“ก่อนกลับ พ่อแวะ ไปว่ายน้ำกับเพื่อนที่สโมสรมา พ่ออาบมาแล้วจ้า”ภรรย าเก็บจานชา มไปพร้อ มกับฮัมเพลงเบาๆไปด้วยเกือบไป.. ไม่รู้จะเก็บความลับไว้ได้อีกนานเท่าไหร่

เขาพึมพำขึ้น มาเบาๆ พร้อ มถอน หายใจโล่งอก เขาเดินเข้าห้องล้างหน้าแปรงฟันและหลับไปด้วยความเพลี ยจากงานในวันนี้ เขาทำงานที่บริษัทรับ เหมาก่อ สร้างถึง 20 วัน

เย็นวันนั้น เมื่อเขากลั บถึงบ้านตอนที่กำลังทานอาหาร ภรรย าของเขาเอ่ยขึ้น มาว่า“พ่อไม่ต้องทำงานที่ บริษัทเก่าแล้วนะ แม่ได้ข่าวว่ามีบริษัทหนึ่ง กำลังขาดผู้จัดการ

เขากำลังเปิดรับสมั ครอยู่พอดี แม่โทรศัพท์ไปสอบถามแล้ว บริษัทเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์อย่ างพ่อเลยพรุ่งนี้พ่อลองไปส มัครดูนะ” เขานิ่งไปครู่หนึ่ง จึงเอ่ยถามภรรย าว่าทำไมอย ากให้พ่อเปลี่ยนงานละแม่

เปลี่ยนงานก็ดีเห มือนกันนะพ่อ พ่อจะได้มีสภาพแวดล้อ มใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมอีกอย่ างบริษัทนี้ก็ ใหญ่โตและมีความมั่นคงดีด้วย เธอบอกกับผู้เป็นสามี

วันรุ่งขึ้น..เขาไ ปสมัครงานกับบริษัทที่ภรรย าแนะนำไว้เมื่อวานและบริษัทก็รับเขาเข้า ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการแผนก เหมือนที่เขาเคยทำที่บริษัทเก่า

บ่ายวันนั้น เขาซื้อผักแ ละอาหารหลายอย่ างกลับบ้าน เพื่อเลี้ยงฉลองกับภรรย าเขาคิดว่า ภรรย าของเข าคงรู้ว่าเขาทำงานที่บริษัทรับเหมาก่อ สร้าง เรื่องนี้แม้เขาจะไม่ได้บอก

แต่คงจะปิดเธอไม่มิดเ ป็นแน่ ไม่งั้นเธอค งไม่แนะนำ งานที่บริษัทนี้ให้เข ามาสมัครหรอกเขานึกถึงอาหารมื้อค่ำ ห ลายสิบวันที่ผ่าน มา

ทุกวันจะมีเห็ ด หู ห นู เป็นอาหารขึ้นโต๊ะ อยู่หนึ่งอย่ างเสมอไม่ว่าจะเป็นผัดหรือต้ม ห รือแกงก็ตาม เพราะเห็ดหู ห นู มีคุณสมบัติช่วยล้างปอ ด

เขาทำงานอยู่กับฝุ่น มาทั้ง วัน ได้กินเห็ดหู ห นู ผัดไข่ก็ช่วยเขาได้มากเขาเชื่อว่าภรรย าข องเขารู้เรื่องที่เขาไปทำงานที่บริษัทรับเหมาก่อ สร้างแล้ว

แต่เธอไม่เคยเอ่ยถา มเธอกลับแ อบทำอะไรหลาย ๆ อย่ างเพื่อเขาเธอคงกลัวว่าเขาจะไม่สบายใจชีวิตคู่ มีความซาบซึ้งอย่ างหนึ่งที่เรียกว่า “ผูกสมัครรักใคร่” และอีกอย่ างหนึ่งที่เรียกว่า “มีสุขร่วมสุข มีทุกข์ร่วมต้า น”

แต่แท้ที่จริงยังมีอีกประโยคหนึ่งที่เรียกว่า “พูดในสิ่งที่ควรพูด”บทความนี้ ขอ มอบให้แ ด่คุณ ผช.คนดีที่กำ ลังเผชิญกับความกดดันในการสร้างฐานะครอบครัว

และขอ มอบให้แด่ คุณผญ. คนดี ที่คุณรู้จักเข้าใจและรักผช.คนดี อันเป็นสามีที่ดีของคุณคนนี้ชีวิตของผู้ชา ยคนหนึ่ง อะไรคือสิ่งสำคัญนอกเหนือจากพ่อแม่และพี่น้องของเขา คำตอบก็คือ การที่เขาได้เจอกับผญ.ดี ๆ คนหนึ่ง

เพราะผช.ดี ๆ คนหนึ่งต้อง มีผญ.ดีๆ อีกคนหนึ่งคอยสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่ชื่นชมสรรเสริญ ปรึกษาแนะนำอยู่ข้างกาย หากปรา ศจากผญ.ดีๆ คนนั้น จะมีผช.ดี ๆคนนี้ได้อย่ างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *