3 สิ่ง ขออโหสิпรรมชีวิตจะดีขึ้น

ผลпรรม จะเป็นอุปสรรคของชีวิต ทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้า ยๆ ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

มีแต่ล้มเหลวการอโหสิпรรม สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง อำ นาจของпรรมนั้นยิ่งใหญ่ ไม่มีใครเก่งหรือใหญ่กว่าпรรม

โดยจะออกผลแห่งก ร ร มตามเวลาที่เหมาะสม ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น

ล้วนเป็นบ่วงก ร ร มที่มาจากเจ้าก ร ร มนายเ ว รหากมีการชดใช้ จึงจะหมดпรรม นอกจากนั้น

อีกวิธีหนึ่งในการปลดпรรม คือ การขออโหสิก ร ร ม

ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำว่ามี 3 สิ่ง ที่จะช่วยให้การขออโหสิก ร ร มเจ้าก ร ร มนายเ ว รได้ผล

หยุดจองเ ว รอา ฆาตสำหรับคนที่กำลังตกต่ำ ทำอะไรก็ไม่เจริญ 3 สิ่งนี้ จะช่วยเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้

1. ต้องยอ มรับว่าเคยทำผิดและสำนึกผิดแล้วในสิ่งที่ทำไม่มีเจ้าหนี้คนไหนให้อภัยลูกหนี้ที่ไม่ยอ มรับผิด

ยิ่งถ้าเจอลูกหนี้ปากแข็งหัวห ม อ รังแต่จะโกรธมากขึ้น หนักกว่าเดิม

2. ต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาต้องการในจำนวนที่เขาพอใจด้วยเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เป็นดวงจิ ตวิญญาณนั้น

เขาต้องการบุญกุศล ที่ทำให้เขามีความสุขขึ้น ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น การทำบุญ แผ่เมตตา อุทิศบุญให้

และขออโหสิก ร ร ม จะทำให้เราพ้นจากช่วงเวลาแ ย่ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น

3. ขอพึ่งบุญผู้มีอำ นาจ มีบุญมากกว่าเรื่องดวงจิ ตวิญญาณใน 3 โลกนี้ ไม่มีใครเกินพระพุทธองค์

ทำบุญก็แล้ว อุทิศบุญก็แล้ว ขอขมา ขออโหสิก ร ร มก็แล้ว เจ้าก ร ร มนายเ ว รยังไม่ปล่ อย

เขายังไม่รับบุญที่อุทิศให้ ก็ขอให้อุทิศบุญแก่พระพุทธองค์ก่อนเพื่อเปิดทางบุญ

ขอให้บุญบารมีขององค์ท่าน ช่วยให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รอโหสิก ร ร มแก่เรา จากนั้นจึงอุทิศให้แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลาย

เพื่อบรรลุทุกผลก ร ร มที่ส่งผลอยู่ และกำลังจะมาถึง เช่นนี้จึงพูดได้ว่า หากอโหสิก ร ร มถูกวิธี ย่อ มเปลี่ยนชีวิตที่ย่ำแ ย่ ให้ดีขึ้นได้เป็นลำดับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *