หลักธรรมของผู้ที่เป็นสามีและภรรยา

การที่คนสองคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เพราะความคิดเห็นของคนทั้งสองอาจมีไม่เหมือนกัน

จำเป็นต้องมีการปรับหรือจูนความคิดเห็นเข้าหากัน เพื่อลดความบาดหมางกัน หรือโกรธเคืองกัน

หากสามารถสร้างความคิดเห็นให้เป็นอย่างเดียวกันได้ ก็จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวให้มีความสุข

หลักธรรมของผู้เป็นสามี

ลูกผช.ต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษ พูดสิ่งใดต้องรักษาสัจจะ หนึ่งก็คือหนึ่ง สองก็คือสอง พูดได้ทำได้ ทำไม่ได้อย่าพูด ทำสิ่งใดมีต้น มีปลาย

หากเอาแต่พูดเลอะเทอะสนุกสนานเฮฮา จะขาดซึ่งความน่าเชื่อถือ เ พศชายอยู่ในตำแหน่งหย างสว่าง, ยืนอยู่ด้านหน้า หย างต้องปราศจากความเห็นแก่ตัว

เมื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวจึงแสดงออกถึงการรักครอบครัว เพราะเมื่อใดที่มีความเห็นแก่ตัว ก็จะกระทำในสิ่งที่ผิดต่อ มโนธรรม ทำให้ครอบครัวเกิดหายนะไม่เป็นสุข

ลูกผช.ต้องเข้มแข็ง คำว่าเข้มแข็งไม่ได้หมายถึงเป็นนักเลงหัวไม้ที่ชอบชกต่อ ยอันธพา ล คนที่ชกต่อ ยทุบตีไม่ใช่สุภาพบุรุษ

คำว่าเข้มแข็งในที่นี้คือ มีน้ำอดน้ำทน มีสติปัญญาไม่หุนหันพลันแล่น ไม่ต่อปากต่อคำ ต่อให้ถูกด่ าถูกดูแคลนก็นิ่งได้ไม่สั่นไหว เช่นนี้เรียกว่าสุภาพบุรุษผู้มีคุณธรรม

บุรุษ 3 ประเภท

1. บุรุษผู้อ่อนแอ คือชายที่รักสบาย นิสัยเกียจคร้าน พูดได้แต่ทำไม่ได้ ไม่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ทำการใดก็ผลัпให้ฝ่ายหญิงนำหน้า ภรรย าว่าอย่างไรก็เอาตามนั้น

2. บุรุษผู้เลือ ดร้อน คือชายผู้ชอบทุบตีด่ าว่า ไม่เอาเหตุไม่เอาผล มุทะลุเอาแต่อารมณ์ของตนเป็นใหญ่

3. บุรุษผู้มีความสุภาพ คือชายผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และครอบครัว อิงเหตุผลนำผู้คน ชายผู้เป็นสุภาพบุรุษนี้เหมาะสมกับคำว่าบิดา พ่อผู้สร้าง

ผช.คือโครงสร้างของบ้าน ต้องมีธรรมะ มีเหตุมีผล มีอุ ดมการณ์ กล้าหาญแบกรับหน้าที่ นำพาภรรยาแต่ไม่ควบคุมภรรยา หากผู้เป็นสามีทำไม่ได้ตามที่กล่าวมา ครอบครัวย่อ มประสบเภทภัย

หลักธรรมของผู้เป็นภรรยา

เ พศหญิงเป็นเ พศแม่ เราจึงข นานนามบ้านเกิดว่ามาตุภูมิแผ่นดินของแม่ เป็นแม่ศรีเรือน เป็นศรีภรรยา

เ พศหญิงต้องอ่อนโยน สีหน้าสงบมีรอยยิ้ม เป็นสะพานเชื่อ มสมานของคนในบ้าน

เ พศหญิงเสมือนน้ำเข้าได้กับทุกสภาวะการณ์ อ่อนน้อ มถ่อ มใจ สอนสั่งบุตรธิดา หนุนนำสามี เช่นนี้เรียกว่าแม่ศรีเรือน

เ พศหญิงอย่าอารมณ์ร้อน ไม่หุนหันพลันแล่น ไม่จู้จี้ขี้บ่น และที่สำคัญอย่าคุมหรือกดผู้เป็นสามีให้อยู่ในอำ นาจ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นภรรย ามากเรื่อง

สามีไร้อุ ดมการณ์ เมื่อใดที่ผู้เป็นภรรย าแข็งกร้าว เมื่อนั้นจะเสียทรัพย์สมบัติ ดังนั้นผู้เป็นภรรย าต้องสนับสนุนสามีมิใช่คอยสกั ดกั้นสามี

สตรี 3 ประเภท

1. แม่พระเพลิง คือผญ.ที่อยู่ที่ไหน ที่นั่นจะมีพลังการทำลายสูง ชอบควบคุมสามี เสียงดังดั่งสายฟ้าฟาด

ครอบครัวใดเป็นเช่นนี้ตกอยู่ในตำแหน่งหย างอ่อนหยินแกร่ง ฝ่ายสามีจะจากไปตั้งแต่ยังไม่ชรา และเมื่อกำเนิดบุตรธิดาจะฝากผีฝากไข้ไม่ได้ ไม่อาจเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ได้

2. แม่บังอร คือหญิงที่ชอบกินและนอนเป็นนิสัย การงานไม่ทำ ต้องพึ่งพาอาศัยพ่อแม่และสามีอยู่ตลอดเวลา หญิงใดที่เป็นเช่นนี้ตกอยู่ในตำแหน่งดวงดาวไม้กวาด กวาดคนดีให้ออกจากตัว

3. แม่ศรีเรือน คือหญิงที่ทำให้ครอบครัวเกิดความสงบและเป็นตัวเชื่อ มคนในบ้านให้สมานเข้าหากัน มีความเสมอภาค สุภาพอ่อนโยน เป็นผู้นำมาซึ่งโชควาสนาของคนในครอบครัว

หญิงใดรักสามี ย่อ มรักพ่อแม่สามี ด้วย เพราะหากไม่มีพ่อแม่สามีไหนเลยจะมีสามีอันเป็นที่รักของตนได้

ต้องขอบคุณพ่อแม่สามีที่อบรมเลี้ยงดูสามีให้เป็นคนดี ดังนั้นสีหน้าต้องอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใสให้พ่อแม่สามีและคนในบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *