ทำไมผู้ชายมีเมียน้อย ทำไมผู้หญิงถึงรักผัวเขา

ความรักเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใคร ถ้ารักแล้ว รู้สึกแล้ว ก็ห้ามใจที่จะไม่รักได้ยาก แต่บางคนก็เลือกที่จะหักห้ามใจไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของ

บางคนกลับถลำลึกจนถอนตัวไม่ขึ้น มาดูเหตุผลกันดีกว่าว่า ทำไมผช.มีเมียน้อย ทำไมผญ.ถึงรักผัวเขา

ศ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาจิ ตแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทำการศึกษาสาเหตุของการมีภรรยาน้อยของชายไทยจำนวน 20 คน พบว่า

การที่เขาไป มีภรรยาน้อย หรือนอกใจภรรยานั้น มีสาเหตุหลายอย่าง คล้ายกับคนที่มาเป็นภรรยาน้อย ที่มีหลายสาเหตุเหมือนกัน อาทิ

1.ความใกล้ชิดผญ.

สามีคิดว่าเพราะไปใกล้ชิดภรรยาน้อย ต่อ มาความใกล้ชิดทำให้เกิดความรัก ความผูกพันขึ้น เกิดความถูกใจ สามีบางคนไปรู้เรื่องน่าสงสารน่าเห็นใจ

อยากช่วยทำให้พัวพัน จนเกิดเรื่องเ พศสัม พันธ์ตามมา สาเหตุข้อนี้พบมากที่สุดคือประมาณสองในสาม คิดเป็น 66.67 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว เหตุผลที่สามีอ้างเรื่องความใกล้ชิดพาไปนี้จะเข้าทำนองคำกล่าวที่ว่า “รักแท้ แพ้ใกล้ชิด”

2. ผช.มีทัศนคติว่าสามารถมีภรรยาได้หลายคน

ผช.ในกลุ่มนี้ 7 คน จาก 20 คน ซึ่งมากถึงหนึ่งในสาม มีความคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไร ผช.สามารถมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกัน

หรือพูดอีกอย่างว่าเป็นเรื่องปกติของผช.ที่จะมีเมียหลายคน และผญ.ที่เป็นภรรยาหล วงน่าจะยอ มรับได้ แต่ขณะเดียวกันผช.เหล่านี้จะค้านว่าภรรยาตนไม่มีสิทธิ์มีสามีได้หลายคนในขณะเดียวกัน

3. ไม่มีความสุขกับภรรยาหล วง

เดิมข้อนี้เป็นที่เข้าใจของคนทั่วไป มากเหมือนกันว่า ถ้าสามีใครไป มีภรรยาน้อยแปลว่า เป็นความบกพร่องของภรรยาหล วงที่ไม่สามารถ “มัดใจ” สามีไว้ได้

หรือพูดทำนองว่า “สามีคนเดียวก็เอาไว้ไม่อยู่” ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดว่าเป็นหน้าที่ของภรรยาที่จะไป มัดใจสามีไว้

ทั้งที่มันควรจะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสามีและภรรยาที่จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุข ไม่ใช่หน้าที่หรือเป็นภาระของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น

จากการศึกษาครั้งนี้ก็น่าประหลาดใจเช่นกันที่พบว่าสามีที่มีเมียน้อย มีเพียง 10% ที่บอกว่าไม่มีความสุขในชีวิตสมรส ส่วนใหญ่ถึง 90% ยังมีความสุขดีในครอบครัวเดิมแต่ก็ยังไป มีภรรยาน้อยอยู่ดี

ข้อนี้ช่วยให้ภรรยาหล วงไม่ต้องตกเป็นจำเลยของปัญหาเลย เพราะต่อให้สามีรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิตคู่จริง ก็ยังต้องช่วยกันแก้ไข

ไม่ใช่นำไปเป็นข้ออ้างในการมีภรรยาอีกคน หรือไม่สามีควรต้องจบชีวิตคู่กับภรรยาเดิมให้เรียบร้อยเสียก่อนน่าจะถูกต้องกว่าที่จะสร้างปัญหาใหม่ซ้อนขึ้น มาบนปัญหาเดิม ซึ่งพลอยทำให้ลูกต้องรับпรรมตามไปด้วย

4. สาเหตุอื่นๆ

สามีหลายๆ คนพูดว่าที่มีภรรยาน้อยเพราะภรรยาน้อยสามารถให้ประโยชน์กับตน เช่น เงินทอง ข้าวของและสามารถสนับสนุนให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่ทำอยู่

เพราะภรรยาน้อยมีเส้นสายหรือ มีผู้ใหญ่ที่ภรรยาน้อยวิ่งเต้นให้ได้ บางคนจะอ้างว่าที่ไป มีเมียน้อย เพราะเป็นเพียงวิธีหาความสุขของผช.เท่านั้น สามีบางคนเห็นว่าการมีเมียน้อย เป็นความสามารถของสามี คือสามารถทำให้ผญ.มายอ มเป็นเมียน้อยของตนได้

วิเคราะห์ให้ดีจะเห็นว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผช.เหล่านี้ไปนอกใจภรรยาก็คือบุคลิกนิสัยส่วนตัวนั่นเอง ที่เป็นคน มีอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายไม่ชอบตัดสินใจ ไม่ชอบคิดมาก ปล่ อยตามสบาย ไม่ชอบแสดงออก หุนหันพลันแล่น

ทำไมผญ.ถึงรักผัวเขา

สำหรับเรื่องภรรยาน้อยนั้น ศ.นงพงา ได้สัมภาษณ์ภรรยาน้อย 20 คน และสามีที่มีภรรยาน้อย 20 คน พบเหตุผลว่า

ทำไมพวกเขาถึงตัดสินใจทำในสิ่งที่สังคมไม่ให้การยอ มรับเหตุผลที่คนทั่วไปเคยปักใจเชื่อหรือเข้าใจก็คือภรรยาน้อยเป็นคนที่ต้องการให้สามีมาส่งเสียดูแลตน

ภรรยาน้อยเป็นผญ.ที่หนักไม่เอาเบาไม่สู้ ชอบแต่แต่งตัวสวยๆ มีชีวิตสบายๆ มีเงินทองใช้ มีบ้านอยู่ มีรถขับ

จึงเลือกผช.ที่มีเงินทองให้โดยไม่สนใจว่าการกระทำของตนผิดศีลธรรมหรือไม่ คือเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ สาเหตุหลักจริงๆ คือ ต้องการที่พึ่งทางใจ พบมากที่สุดในกลุ่มภรรยาน้อยที่ศึกษา

ภรรยาน้อยเหล่านี้มีเหตุในชีวิตที่มีประสบการณ์ไม่ดีหลายๆ อย่างที่ทำให้จิ ตใจขาดที่พึ่งพิง รู้สึกเหงา ว้าเหว่ โดดเดี่ยว อ้างว้างมาตลอด จิ ตใจจึงโ หยหาคนที่เข้าใจเขา

คนที่จะให้ความรัก ความเข้าใจ ต้องการมีความสุขกับผช.ที่มีอายุมากกว่าที่สามารถให้ใจได้ โดยที่ไม่ได้มุ่งหมายที่เงินทองของผช.

บางครั้งภรรยาน้อยเหล่านี้กลับเป็นคนให้ผลประโยชน์หลายๆ อย่างกับสามี ด้วยซ้ำไป และยังต้องแลกกับคำประณามของสังคมว่าแ ย่งสามีคนอื่น

ภรรยาน้อยเหล่านี้เองหลายคนรู้สึกผิด น้อยคนที่ไม่รู้สึกผิดในการกระทำของตนเอง ดังนั้นความรักความอบอุ่น ความเข้าใจจากสามีจึงต้องแลกด้วยราคาค่อนข้างแพงเหมือนกัน

เหตุผลข้อนี้สรุปก็คือ เป็นด้วยเหตุผลทางจิ ตใจ ของภรรยาน้อยเองที่มาเจอคนที่ถูกใจ คนที่ตัวเองรักแต่เขามีครอบครัวแล้ว เข้าข่ายที่คำชาวบ้านพูดอย่างกินดันว่า “ฉันรักผัวเขา”

อีกสาเหตุคือ ถูกหลอกล วงให้เป็นภรรยาน้อย โดยที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจแ ย่งสามีคนอื่นเลย แต่ด้วยความเจ้าเล่ห์หลอกล วงของสามี ที่ทำให้เขาเชื่อว่าสามียังไม่มีภรรยายังเป็นโสดอยู่

ภรรยาน้อยบางคนถึงกับถูกสามีล่ อล วงไปข่ มขื นก่อนทำให้จำยอ มเป็นภรรยาน้อยต่อ มา ทั้งๆ ที่ไม่เต็มใจเพราะด้วยความอ่อนหัดของภรรยาน้อยเอง

และด้วยความคิดที่ว่าตัวเองเป็นของเขาแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ สามีบางคนก็หลอกล วงต่อไปว่าขอเวลาไปหย่ากับภรรยาหล วง

เพื่อจะได้อยู่กินกันอย่างถูกต้องต่อไป แต่ก็พบว่าสามีมักไม่ได้ไปหย่าภรรยาหล วงแม้เวลาผ่านไปหลายปีก็ตาม กรณีนี้เข้าข่ายว่าสามีไม่ได้อยากเลิกกับภรรยาหล วง แค่อยากมีภรรยาเพิ่มเท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *