คนที่คุณควร ‘ลืม’ ซะ อย่าไปเสียเวลาด้วย

1. คนที่คุณให้ความสำคัญกับเขาเป็น ‘อันดับแรก’ แต่เขาให้ความสำคัญกับคุณเป็น ‘อันดับสุดท้าย’

2. คนที่คุณพยายาม ‘อยู่’ ในชีวิตเขา แต่เขาไม่เคยพยายาม ‘อยู่’ ในชีวิตคุณ

3. คนที่คุณมองเขา ‘พิเศษ’ กว่าคนอื่นๆ แต่เขามองคนอื่นๆ ‘พิเศษ’ กว่าคุณ

4. คนที่คุณ ‘ภูมิใจ’ มากเมื่อพูดถึงเขา แต่เขาไม่เคย ‘ภูมิใจ’ เมื่อพูดถึงคุณ

5. คนที่คุณยอ ม ‘ทำทุกอย่าง’ เพื่อเขา แต่เขาไม่เคย ‘ทำอะไรสักอย่าง’ เพื่อคุณ

คน 5 แบบนี้ ไม่ใช่ ‘ไม่ดี’ เขาแค่ ‘ไม่รัก’ และ ‘ไม่แคร์’ คุณ’ลืม’ ซะ !

มาดูกันต่อว่า แล้วลักษณะของเพื่อนที่ดี มิตรที่ควรคบ เป็นอย่างไร

1. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

คนที่มีนิสัยชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อน เช่น ชอบหาเรื่องทะเลๅะวิวาท ,ข้องเกี่ยวกับอบๅยมุขที่ผิดกฏหมๅย ฯลฯ คนเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มคนพๅลที่จะนำมาแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจ

2. รู้จักทำมาหากิน พึ่งพาตนเอง

บุคคลที่ขยันขันแข็ง สู้การสู้งาน ทำมาหากิน เลี้ยงชีพด้วยการพึ่งพาตนเอง เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง ไม่สำคัญว่างานที่เขาทำจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือไม่ เพียงแค่เป็นงานสุจริตก็น่าชื่นชมแล้ว

3. พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คนที่รู้จักเพิ่มความสามๅรถให้ตนเอง เป็นบุคคลที่ควรคบหาสมาคม เพราะจะทำให้เราก้าวหน้าตามไปด้วย

4. รับฟังความคิดเห็น

เพื่อนที่ดีย่อ มรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ แม้ว่าบางครั้งความเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็สามๅรถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยหลักเหตุและผล ถ้าติดตามข่าวจะเห็นว่าเพื่อนบางคน มีความเห็นทางการเมืองต่างกัน ก็ฆ่ๅกันตๅยเสียแล้ว แบบนี้เป็น มิตรในระดับที่เลวมาก

5. ช่วยเหลือในยามเดือดร้อน

เพื่อนที่เป็น มิตรแท้สามๅรถพิสูจน์กันได้ในยามลำบาก แต่ทั้งนี้ต้องดู ด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยเหลือเิกินกำลังของเขาหรือไม่ บางคนไปยืมเงินเพื่อนสนิท พอเพื่อนไม่ให้ก็ไปกล่าวหาว่าเขาไม่ใช่เพื่อน โดยไม่พิจารณาเลยว่าเพื่อนคนนั้น มีภาระต้องรับผิดชอบอยู่มากมาย

ในเวลาที่คุณลำบาก เพื่อนแท้จะยื่น มือเข้ามาช่วยเหลือโ ดนที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

6. มีมนุษยสัม พันธ์ที่ดี

ลักษณะประการหนึ่งของเพื่อนที่ดี คือ ต้องน่าคบหา อยู่ใกล้แล้วสบายใจ สามๅรถพูดคุยปรึกษาปัญหาได้

7. ให้คำแนะนำ ชักจูงไปในทางที่ถูกต้อง

หากเพื่อนของคุณแนะนำให้คุณเข้าสู่หนทางของสิ่งไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นงานผิดกฎหมๅย แสดงว่าเขาไม่ได้ปราถนาดีต่อคุณเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *