“คู่รักของท่าน” เป็นคู่แท้ คู่บุญ หรือคู่กรรม

1. คู่แท้

คือคู่ที่คบกันแล้วอยู่ดีมีความสุข ช่วยกันทำมาหากิน สร้างครอบครัวที่ดี ต่างเป็นกำลังใจให้แก่กัน คู่แท้เมื่อเจอจะรู้สึกได้ทันที่ว่าคือคนที่ใช่

จะมีความรู้สึกบางอย่างที่ส่งออ กมาในขณะที่ได้คบกัน บางคนเมื่อเจอครั้งแรกก็รู้สึกคุ้นหน้า

เหมือนเคยเจอที่ไหนสักแห่ง หรือบางคนเคยได้เห็นกัน มาก่อนแล้วในฝันหรือในนิมิต

เมื่อ มีปัญหากันจะมีฝ่ายหนึ่งยอ มอ่อนข้อ ยอ มเงียบลงไปเอง จะรู้จักลดราวาศอ กซึ่งกันและกัน เมื่อเจอคู่แท้จะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เหมือน มีแรงผลักดันชีวิต หลายคนสามารถเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เมื่อเจอคู่แท้ สามารถปรับปรุงตัวเองยอ มเปลี่ยนตัวเอง

คู่แท้จะคอยเสริม คอยให้คำแนะนำ เป็นเบื้องหลังที่ดีให้สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี

คู่แท้นั้นเมื่อคบกันแล้วจะไม่มีความรู้สึกลังเล วางแผนชีวิตคู่ต่อเนื่องได้ในระยะยาว ถึงแม้ฝ่ายชาย

หรือฝ่ายหญิงจะยังมีปัญหา ยังมีคนเข้ามาข้องเกี่ยว ก็ไม่สามารถจะแยกคู่แท้ออ กจากกันได้

คู่แท้เกิดจากคู่ที่เคยร่วมบุญใช้ชีวิตทำบุญร่วมกันยาวนาน มาแต่อดีตชาติ หรือคนที่เคยได้เป็นคู่แท้ที่รักกัน มากมาแต่ชาติปางก่อน

แล้วเคยสาบานว่าจะรักกันไปตลอดตราบชั่ วสิ้นชีวิต ตลอดไปข้ามภพข้ามชาติก็จะไม่ขอจากกันไปไหน โดยไม่ผิดสัจจะ เมื่อตายจากกันจะได้เจอและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

2. คู่เ วรคู่กรรม

คือคู่ที่ตรงข้ามกับคู่แท้อย่างสิ้นเชิง เกิดมาเจอ กันเพื่อทำลายกัน เพื่อใช้กรรมให้แก่กันและกัน หรือได้เจอเพื่อต้องรับกรรมที่เคยได้ก่อไว้

บางคนจะเจอคู่เ วรคู่กรรมชั่ วระยะเวลาหนึ่ง บางคนหลายเดือน หรือเป็นปี หากเคยทำกรรมหนักไว้ก็จะเจอคู่เ วรคู่กรรมไปชั่ วชีวิตหรือจนตายจากกันไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คู่เ วรคู่กรรมเมื่อเจอ กันจะรู้สึกรักและห ลงมากอย่างถอนตัวไม่ขึ้น ยิ่งรักก็ยิ่งห ลง ตกอยู่ในภวังความรักความห ลงจนหูหนวกตาบอ ดไม่ยอ มรับรู้ความจริงที่จะทำให้เจ็บใจหรือรับไม่ได้

ยอ มถูกทำร้าย ยอ มถูกต บตี ยอ มถูกสวมเขา ยอ มถูกเหยี ยดหยามดูหมิ่น ยอ มถูกกระทำให้เจ็บปวดใจอย่างหนัก

เมื่อเจอคู่เ วรคู่กรรมไม่ว่าจะเจอหนักเท่าไหร่เสียน้ำตาร้องไห้ฟูมหายข นาดไหนจะยังคงยอ มรับ ทนได้ และรับได้เสมอ พร้อ มให้อภัยทุกอย่าง

ขอเพียงอย่าได้ทิ้งกันไปเพราะจะเจ็บปวดใจมากไม่อาจทำใจยอ มรับได้ บางคนเปลี่ยนชีวิตจากที่เคยรุ่งเรืองมีชีวิตที่ก้าวหน้าต้องมาจบทิ้งทุกอย่างหมดตัวเป็นหนี้เป็นสิน

จากที่เคยเป็นคนดีมีเหตุมีเหตุมีผลก็กลายเป็นคนไม่เอาถ่าน ไม่ฟังเหตุฟังผลใคร ใช้ชีวิตแบบป ร ະ ช ดคู่ป ร ະ ช ดตัวเองกินเหล้า

ใช้ชีวิตอย่างไม่แยแสกฏหมายสังคม ทำให้บุพการีเสียใจก็เป็นเพราะคู่เ วรคู่กรรม คู่เ วรคู่กรรมเกิดจากที่เราได้เคยทำกรรม สร้างกรรมไว้

ผิดศีลข้อสามผิดลูกผิดผัวเมียชาวบ้าน เคยเจ้าชู้ทำให้คนรักต้องเสียใจต้องร้องไห้ ยุยงส่งเสริมให้คนเลิกกัน เคยทำร้ายคนที่รักเรารวมถึงบุพการีอย่างหนัก

ทำให้ชาตินี้ต้องมาเป็นฝ่ายรับกรรม ซึ่งก็ไม่เหมือนกันบางคนก็หนักมากบางคนก็ชั่ วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อหมดเ วรหมดกรรมจะขาดจากกันไปเอง

ความรู้สึกห ลงหัวปักหัวปำจะค่อยๆ หมดไป เริ่มเห็นความจริงกระจ่างขึ้น ทางแก้เมื่อเจอคู่เ วรคู่กรรมคือให้ยอ มรับว่าเราได้เคยสร้างกรรมไว้จึงต้องมาเจออย่างนี้

ขออโหสิต่อเจ้ากรรมนายเ วรเรื่องคู่ ได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นแล้ว หากเคยกระทำกับใครไว้ขอโหสิและจะไม่ทำกับใครอีก

ทำบุญทุกครั้งพยายามอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเ วรเรื่องคู่ครอง ปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิภาวนาอุทิศส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเ วร แล้วจะขาดจากกันไปเองด้วยดีโดยไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจมากนัก

3. คู่บุญ

คู่บุญคือคนที่เคยทำบุญร่วมกัน มาแต่ชาติปางก่อน อาจเคยเป็นเพื่อน หรือเคยเป็นญาติมิตรกัน มาก่อน

แล้วมีโอ กาสได้ไปทำบุญร่วมกันชั่ วระยะหนึ่ง หรือยาวนานแต่ไม่นาน มากถึงข นาดคู่แท้ที่ใช้ชีวิตครองคู่ร่วมกันตลอด

คู่บุญคือคนที่เคยได้ร่วมบุญ หรือเคยเป็นแฟนคบหากันชั่ วระยะเวลาหนึ่ง ที่ยังได้เจอคู่บุญอีกเป็นเพราะก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นเรานั้น

ได้เคยเกิดมาแล้วหลายชาติ เคยคบหาดูใจเคยได้ร่วมบุญกับคน มากมาย จึงมีโอ กาสได้เจอ กันอีก คู่บุญจะไม่ทำร้ายกันรุน แรงเหมือนคู่เ วรคู่กรรม

เมื่อคบหากับคู่บุญแล้ว เมื่อหมดบุญไปจะมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปเอง เช่นต้องห่างกันไป ห่างตัวต้องออ กไปใช้ชีวิตของตนเอง

หรือห่างด้วยเรื่องการเรียน เรื่องงาน หรือความไม่ลงตัวกันจึงทำให้ค่อยๆห่างเหินเปลี่ยนความสัม พันธ์ไปจนกลายเป็นเพื่อนสนิท

หรือ กลายเป็นคนรู้จักกันไป ก็จะทำให้ได้เจอคนใหม่มีชีวิตรักใหม่อีกเหลือเพียงความทรงจำดีๆ

คนเราเกิดมามีคู่บุญมากมาย ในทางโหราศาสตร์สามารถดูได้ว่าจะเจอเมื่อไหร่ ถือว่าเป็นเกณฑ์คู่เล็ก เป็นช่วงมีโอ กาสได้ปิ๊งปั๊งเจอคนที่ถูกใจ

คนที่ทำให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ ในปีหนึ่งจะมีโอ กาสได้เจอคู่บุญอยู่หลายสิบครั้ง บางคนเดินสวนกันแล้วรู้สึกดีขึ้นอย่างแปลกๆ

หรือได้คุยกันแป๊บเดียวรู้สึกเข้ากันได้มาก คู่บุญสามารถต่อ ยอดให้กลายเป็นคู่แท้ได้ด้วยการต่อบุญอีกในชาตินี้

เมื่อคบกันหากไม่อยากขาดจากกันให้หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน สักเดือนละครั้ง หรือจะมากกว่านั้นแล้วแต่ความสะดวก

อย่าให้เกินสามเดือนควรหาเวลาทำบุญร่วมกันอีก ทำไปสักระยะหนึ่งคู่บุญก็จะกลายเป็นคู่แท้ที่จะครองคู่กันไปตลอดไม่ขาดจากกันได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องห ม าย *