คนที่ “เห็นแก่ตัว” จะไม่มีทางรักใครได้จริง “นอกจาก” ตัวเอง

ห ลงรักคนเห็นแก่ตัวเข้าจะทำอย่างไรดี?

ต้องทำความเข้าใจเสียก่อน! “คนเห็นแก่ตัว” ดูได้จากเขาจะทำทุกๆ อย่างเพื่อตัวของเขาเอง ความสุขของเขาจะมาเหนือทุกสิ่ง

จักไม่รู้จักความเสียสลະและหน้าที่ จักไม่รู้จักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ใครที่เอื้อผลประโยชน์ให้จักดีกับคนนั้น ใครหมดผลประโยชน์ก็จะผลัпไสคนเหล่านั้นหรือตีจาก

จักไม่สนใจทุกข์-สุขของใครรวมถึงคนรอบตัว นอกจากตัวเอง ดูเอาเถิดเหตุอันใดถึงไปห ลงรักเขาได้?

รักใคร่เขาตรงส่วนไหนกัน หากเขาเห็นแก่ตัวถึงเพียงนี้ หากตอบว่าห ลงรูปเขา สักวัน มันก็เสื่อ ม

หากบอกว่า ห ลงตๅรมเขา มันก็เปลี่ยนแปลงเสมอ หากบอกว่าห ลงรักเพราะความดีเขา จงมองดูว่าความดีของเขามันอยู่ตรงไหน

หากบอกว่า เมื่อก่อนเขาดีมาก เขาดีจริงหรือว่าสร้างภาพ? หากตกหลุมรักคนเหล่านี้

จงดูการกระทำเขา อย่าดูคำพูดเขา คนดีจริงเขาจะทำให้เห็นไม่ใช่พูดให้เราฟัง

จักอยู่กับคนเหล่านี้ได้ ไม่คุณก็เขาต้องศีลเสมอกัน นั่นแหละคือคำตอบของคำถามที่คุณอยๅกได้

แต่หากอยู่ไปแล้วฝืน มันทุกข์มากกว่าสุข เพราะคนเห็นแก่ตัวเขาจะไม่เอาใครอื่นใด นอกจากตัวเอง

หากแม้นวันหนึ่งมีครอบครัว มีลูกมีเมียหรือสามี เขาก็ยังไม่ละทิ้งนิสัยเหล่านี้หรอก

เราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องถามตัวเอง เลือกคนแบบไหนเข้ามาเป็นคู่ จงอย่าโ ทษใคร

เพราะล้วนแล้วแต่เลือกเอง ย่อ มรู้ว่าผลของมันจะเป็นอย่างไร

เลือก “คนดี” ย่อ มได้ดี เลือก “คนชั่ ว” ย่อ มได้ชั่ ว เลือก “คนเห็นแก่ตัว” ก็ย่อ มได้คนเห็นแก่ตัว

จงเลือกให้ดี หากไม่ดีการเป็นโสดก็ไม่เลวร้ๅยอะไร ดีกว่าเอาคนไม่ดีและเห็นแก่ตัวเข้ามาในชีวิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *