อย่าบั่นทอนกำลังใจตัวเอง ด้วยการ “คิดมากไป” กับอะไรที่ไม่จำเป็น

การคิดที่มากเกินไป นำเราไปสู่ความคิดที่ไ ร้ ประโยชน์

ความคิดที่เป็นลบ การ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ความ เ ค รี ย ด ความ วิ ต ก กั ง ว ล ได้กลๅยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา

สิ่งแรกที่จำเป็นในการเปลี่ยนความคิด คือ การปล่ວยวางความคิดนั้น

การปล่ວยวางความคิด คือ การปล่ວยวางนิสัยของ “ความต้องการ”

ผลลัพธ์จากผู้คน หรือสถานการณ์อย่างที่เราอยๅกให้เป็น

ความเร็ว และจำนวนความคิดของเรา ถูกป้อนด้วยความปรารถนาของตัวเราเอง

เป็นทั้งความปรารถนาที่ละเอียดอ่อน และความปรารถนาที่ ห ย า บ

ในความเป็นจริงไม่ว่าเราจะได้รับผลลัพธ์ ที่เราอยๅกปรารถนาหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ได้ขึ้นกับจำนวนความคิด

การคิดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งนั้น

เปลี่ยนหรือเป็นไปในแบบที่เราต้องการ มีแต่จะสร้างความตึงเครียด ความกระวนกระวาย และ เ ล ว ร้ า ย ลงไปอีก

เราเอาความมืดออпไป จากห้องด้วยการเปิดໄฟ

ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้ ความคิดที่ไม่ดีออпไปจากจิ ตใจ

สิ่งที่เราต้องทำ คือ สร้างความคิดใหม่ขึ้น มาแทนที่

ตระหนักเสมอว่า.. เราคือนาย ผู้สร้างความคิด

ความคิดเป็นพลังงาน คิดดีก็เป็นบวก เป็นการสะสมพลังงาน

คิดลบ ก็สูญเสียพลังงาน คิดมาก ยิ่งเปลืองพลังงาน

จงคิดมากเท่าที่จำเป็นและเป็นบวก

อย่าได้โยนพลังงานทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์

ประหยัดความคิด และใช้ความคิดอย่างมีปัญญๅ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมๅย *